Nowoczesne technologie, wojny, terroryzm, wiele zagrożeń zmuszających naszą armię do podnoszenia umiejętności, możliwości i wiedzy, prezentowanej przez zawodową armię. Szkolenia militarne, stają się czymś oczywistym, szkolenia dla wojsk mają na celu analizę zagrożeń, które spotykamy w obecnym świecie, naukę pracy na bojowym sprzęcie, świadome pokonywanie zagrożeń, które dotknąć mogą, także nasz kraj.

Współpraca na międzynarodowych arenach zmusza naszych żołnierzy do ciągłego rozwoju, szkolenia taktyczne, czy nawet szkolenia służb ochrony prowadzone bardzo często z innymi narodowościami to lekcja współpracy. Działania dla dobra wszystkich krajów Unijnych.

Z dnia na dzień zagrożeń przybywa, dlatego też działania mające przewidywać rozwój sytuacji, szkolić wojsko do zadań specjalnych, świadomie eliminować zagrożenie które mogło by doprowadzić do destabilizacji kraju jak i świata. Pokonywanie trudności jest zadaniem wojska, tylko ich świadome nowoczesne wyszkolenie, pozwala na trzymanie ręki na pulsie, i pewność że zagrożenia ze strony innych krajów nie są w stanie nam zagrozić.
Wojna dziś nie wygląda jak kilkadziesiąt lat temu, technika, technologia i wiedza pozwalają na minimalizowanie ofiar w ludziach i strat związanych z takimi działaniami.