Gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej jeden hektar, opłacające podatek rolny w całości lub też w części, będą obowiązane do zawarcia co roku odpowiednich umów ubezpieczeniowych. Wynika to bezpośrednio z przepisów Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). Dlatego też warto tutaj nieco bliżej i precyzyjniej przyjrzeć się wspomnianej ustawie, aby określić jaki rodzaj ubezpieczeń będzie tutaj obowiązkowy, oraz jak wybrać ubezpieczalnię w taki sposób, aby zakres ubezpieczenia był optymalny.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych określonych w ustawie.

W ramach wspomnianej ustawy, będziemy mieć do czynienia z dwoma polisami, które każdy rolnik powinien wykupić niezależnie od innych okoliczności, jeśli tylko jego gospodarstwo przekracza swoją powierzchnią upraw jeden hektar. Będą to:

  • obowiązkowe OC rolników – w sytuacji, kiedy w wyniku prowadzenia gospodarstwa rolnego dojdzie do strat po stronie osób trzecich, w ramach tej polisy, będą im wypłacane zadośćuczynienia. Brak tej polisy skutkować będzie tym, iż rolnik musiałby samodzielnie wypłacić zadośćuczynienie z własnych środków, co czasami jest praktycznie niemożliwe.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – w sytuacji zdarzeń losowych takich jak na przykład powódź czy tez pożar, rolnik będzie mógł liczyć na pokrycie kosztów poniesionych na odbudowę zniszczeń powodowanych tymi zdarzeniami.

Dodatkowo, dochodzą do tego także dwa inne ubezpieczenia, które jednak regulują odrębne przepisy, i obowiązek ich wykupienia nie będzie zależny od wielkości danego gospodarstwa. Będą to:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC maszyn rolnych – które jest odpowiednikiem OC dla pojazdów samochodowych i obejmuje taki sam zakres ubezpieczenia.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych – które obejmuje tylko tych rolników, którzy korzystają z tzw. dopłat bezpośrednich. Będą oni musieli ubezpieczyć co najmniej 50% posiadanych upraw oraz trzody chlewnej.

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczenia.

W każdym z tych ubezpieczeń obowiązkowych, rolnik ma możliwość dowolnego wyboru ubezpieczalni oraz konkretnej oferty. Jako, że na rynku znajdziemy stosunkowo sporo ubezpieczalni, a każda z nich będzie oferować sporo różnorodnych rozwiązań, warto skorzystać z pomocy w wyborze polis ubezpieczenia rolniczego. Jednym z rozwiązań może tutaj być strona internetowa mojapolisa.net.pl, gdzie znajdziemy porównanie aktualnych ofert ubezpieczeń rolniczych. Drugim rozwiązaniem może być skorzystanie z usług doradcy ubezpieczeniowego. Ta druga opcja będzie szczególnie w przypadku większych gospodarstw, gdzie trzeba będzie bardzo kompleksowo dobierać różnorodne oferty ubezpieczeń aby każdy aspekt działalności rolnej bł należycie zabezpieczony.