Przygotowanie profesjonalnego pomieszczenia fokusowni to bardzo poważna i kosztowna sprawa, aczkolwiek dzięki poniesieniu pewnych kosztów, można będzie tutaj osiągnąć dość spore efekty przeprowadzanych badań fokusowych. Koniecznością jest tutaj przede wszystkim zadbanie o wyposażenie sali fgi, aby była ona przystosowana do przeprowadzania tego rodzaju badań, a to wymaga odpowiedniej wiedzy z tego zakresu. Zobaczmy zatem w jaki sposób powinna być przygotowana fokusownia, aby możliwe było osiągnięcie odpowiedniej efektywności przeprowadzanych badan fokusowych. Aby badania przebiegały sprawnie, szybko i dostarczały nam rzetelnych informacji, na podstawie których będzie można w następnej kolejności rzetelnie i precyzyjnie przygotować narzędzia do badań ilościowych.

Konstrukcja fokusowni.

Przede wszystkim musimy sobie tutaj powiedzieć o tym, jak powinno wyglądać pomieszczenie fokusowni, bowiem mamy tutaj dość szczególne i specyficzne wymagania w tym zakresie. Otóż, dobrze przygotowana sala fgi, czyli sala do zogniskowanego wywiadu grupowego (fgi – ang. focus group interview) powinna być starannie wytłumiona i zapewniać komfortowe warunki przebiegu badania. Należy tutaj zadbać o wygodne siedzenie dla wszystkich uczestników badania, oraz zagwarantować im poczucie ciszy, spokoju, komfortu i bezpieczeństwa, aby mogli się rozluźnić i prowadzić w szczery sposób rozmowę z moderatorem badania fokusowego. Moderator zaś będzie tutaj starał się tak prowadzić rozmowę, aby przebiegała ona we właściwy sposób i po właściwych dla tematyki badania torach, co pozwoli uzyskać prawidłowe odpowiedzi na stawiane w badaniu pytania. Do pomieszczenia fokusowni powinno jeszcze przylegać pomieszczenie poglądowni, oddzielone od sali FGI lustrem weneckim, tak aby możliwe było obserwowanie przebiegu badania zza lustra, lub tez prowadzenie rejestracji video, w celu zapewnienia sobie możliwości późniejszego odtworzenia w celu dogłębnej i rzeczowej analizy badania na spokojnie.

Wyposażenie pomieszczenia fokusowni.

Pomieszczenie do badań fokusowych powinno być także odpowiednio wyposażone w profesjonalny sprzęt. Przede wszystkim chodzi tutaj o sprzęt do rejestracji materiału audio i video, przy czym warto ten sprzęt ukryć w pomieszczeniu poglądowni, aby niepotrzebnie nie wprowadzać zamieszania, a także, aby nie odciągał on uwagi badanych od tematu rozmowy. Oczywiście musimy także zadbać o odpowiedni stół, przy którym odbywać się będzie rozmowa, a także wygodne krzesła lub nawet fotele. Po prostu im wygodniejsze i bardziej komfortowe warunki do przeprowadzania badania, tym lepsze efekty można będzie za jego pomocą osiągnąć, a to w tym przypadku kwestia zdecydowanie najważniejsza. Po prostu chodzi nam tutaj o to, aby w czasie badania fokusowego, możliwe było osiągnięcie odpowiednich warunków do niczym nie skrępowanej rozmowy, która przyniesie odpowiednie efekty w postaci materiału wyjściowego do przygotowywania dobrych narzędzi do metod badań ilościowych.

www.fokusownia.com.plwynajem pomieszczenia fokusowni