Użytkowanie lamp UV w przemyśle, przynosi wiele korzyści, ale jednocześnie, stawia przed przedsiębiorcami pewne wymagania. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż aby utrzymać wysoki poziom jakości na przykład w procesach utwardzania spoin klejowych czy też lakierów, koniecznym jest zadbanie o to, aby wykorzystywane lampy UV były w stu procentach sprawne. Należy jednocześnie pamiętać, iż każda lampa UV, ma określony czas żywotności, po którego upływie, jej działanie niekoniecznie będzie tak samo dobre. Aby więc użytkowania lamp UV w procesie utwardzania sprawdzało się jak najlepiej, musimy regularnie przeprowadzać ich serwisowanie.

Jakie korzyści wnosi do przemysłu użytkowanie lamp UV?

Trzeba sobie tutaj powiedzieć, iż użytkowanie lamp UV jest bardzo szerokie na chwilę obecną. W wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych, pojawiają się tego typu technologie, wykorzystywane do utwardzania spoin klejowych. Dzięki temu, proces utwardzania może zostać znacznie skrócony. W wielu przypadkach, możliwe jest osiągnięcie pełnego utwardzenia spoiny klejowej, nawet w czasie kilkunastu sekund. Tak wyraźne przyspieszenie procesu utwardzania spoin klejowych pozwala nam znacznie skrócić wiele procesów produkcyjnych. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, iż użytkowanie lamp UV do utwardzania spoin klejowych wymaga od nas też ciągłego monitorowania ich stanu technicznego. Tak, aby proces utwardzania mógł zawsze przebiegać bez żadnych zakłóceń. W tym celu, trzeba będzie przeprowadzać regularny serwis lamp UV, który pozwoli utrzymać je na najlepszym poziomie jakościowym.

Jak zużyta lampa wpływa na proces utwardzania spoiny?

Aby uświadomić sobie, jak bardzo ważną kwestią jest prawidłowe użytkowanie lamp i ich regularne serwisowanie, warto przyjrzeć się kwestii tego, co się dzieje w momencie, kiedy lampa UV przestaje działać prawidłowo. Otóż, aby proces utwardzania spoiny klejowej mógł się odbywać i zapewniać dobry poziom utwardzania, lampa musi naświetlać całą powierzchnię spoin z taką samą mocą. Jeśli zaś, jakaś lampa w urządzeniu UV, nie jest już sprawna w 100%, spoina będzie utwardzana nierównomiernie. To z kolei będzie przekładać się na poważne komplikacje. W miejscu, które nie jest dostatecznie naświetlane promieniowaniem UV, spoina będzie utwardzać się wolniej. Z drugiej strony zaś, będzie się utwardzać szybciej i powodować naprężenia w słabiej utwardzonej części spoiny. To z kolei spowoduje, iż zaraz po utwardzeniu spoina nie będzie idealna. Będzie już wstępnie osłabiona, a to powoduje, iż bardzo szybko dochodzi do jej pęknięcia.

Podsumowanie.

Jednym słowem, trzeba pamiętać, iż użytkowanie lamp UV w celu utwardzania spoin klejowych, wymaga od nas ich regularnych przeglądów oraz serwisowania. W przeciwnym razie, może dojść do sytuacji, kiedy cała seria spoin klejowych będzie niewłaściwie utwardzona, a to niestety powoduje konkretne straty w przedsiębiorstwach. Takich sytuacji należy za wszelką cenę unikać.