Klejenie jest jedną z wielu metod łączenia ze sobą różnych elementów, aczkolwiek wykorzystywaną w nielicznych przypadkach. Swoje zastosowanie znajduje przede wszystkim tam, gdzie zachodzi konieczność precyzyjnego łączenia ze sobą różnorodnych elementów z różnych materiałów. Najczęściej jest to metoda wykorzystywana w branżach elektronicznej i elektrotechnicznej, choć zdarza się także wykorzystywać ją w motoryzacji. Tutaj najważniejszą kwestią jest prawidłowe przygotowanie materiałów do klejenia, dobór odpowiedniego kleju, oraz prawidłowe jego utwardzenie poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego promiennika UV.

Proces klejenia z utwardzaniem UV.

Aby prawidłowo wykonać klejenie elementów z zastosowaniem utwardzania promieniowaniem UV, przede wszystkim należy starannie dobrać klej do łączonych elementów, oraz prawidłowo przygotować klejoną powierzchnię. Powierzchnia klejonych elementów musi być sucha i odtłuszczona i pozbawiona wszelkich nierówności. Klej powinien być starannie i równomiernie rozprowadzony po całej powierzchni. W przypadku większości klejów mamy do czynienia z dość długim czasem ich żywotności, czyli od momentu nałożenia mamy jeszcze około godziny czasu do utwardzenia, zanim klej straci swoje właściwości. Samo jego utwardzanie będzie tutaj zajmować około 10-20 sekund, toteż jest procesem wyjątkowo szybkim. Trzeba jednak pamiętać, iż promienniki UV zastosowane do utwardzania w danym przypadku powinny zapewnić możliwość równomiernego naświetlania całej powierzchni spoiny, aby proces utwardzania był jak najbardziej równomierny. W przeciwnym przypadku będzie bowiem dochodziło do naprężeń osłabiających znacznie trwałość całej spoiny, a co za tym idzie, do ogólnego obniżenia jej parametrów technicznych.

Przemysłowe zastosowanie technologii.

Jako, że sam proces klejenia i utwardzania w tym przypadku jest bardzo szybki, toteż technologia ta może być z powodzeniem wykorzystywana w przypadku klejenia szybkiego na liniach produkcyjnych. Wykorzystując odpowiednio duże i pojemne promienniki UV do utwardzania klejów, możemy przygotować linię produkcyjną pozwalającą na jednoczesne utwardzanie wielu elementów. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu utwardzania, a co za tym idzie, na skrócenie czasu całego procesu technologicznego w danym przypadku. Warto wziąć to rozwiązanie technologiczne pod uwagę podczas planowania uruchomienia konkretnych linii produkcyjnych, bowiem może się okazać, iż jest to jedno z lepszych rozwiązań dla konkretnych zastosować. Może się okazać, iż klejenie z zastosowaniem klejów utwardzanych promieniowaniem UV, będzie w konkretnym przypadku technologicznym jednym z rozwiązań, które zagwarantuje nam osiągnięcie maksymalnie wysokich parametrów technicznych i trwałości połączeń.