Wybór odpowiedniej ubezpieczalni w której podpiszemy umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rolników to kwestia bardzo ważna, bowiem od tego zależna będzie zarówno wysokość składek ubezpieczeniowych jak i wysokość oraz jakość świadczeń na jakie będzie można w razie czego liczyć. Warto tutaj więc zainteresować się tematem, bowiem kilka kwestii zasługuje na szczególniejsza uwagę, a co za tym idzie można będzie dokonać poprawnego wyboru ubezpieczalni, a przez to też spać spokojnie, nie ponosząc z tego tytułu zbyt wygórowanych kosztów.

Czym jest ubezpieczenie OC dla rolnika?

Jest to jedno z obowiązkowych dla każdego rolnika ubezpieczeń, którego celem jest zapewnienie odszkodowań osobom, które poniosły szkody w wyniku prowadzenia przez ubezpieczonego działalności rolniczej. Chroni ono także samego rolnika, bowiem w przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich, to nie rolnik ale ubezpieczalnia pokryje straty powstałe z tego tytułu. Można więc powiedzieć, iż jest to ubezpieczenie bardzo korzystne, a jako że obowiązkowe, nie trzeba tutaj żadnego rolnika przekonywać do skorzystania z tej formy ubezpieczenia. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Po więcej szczegółowych informacji w tym zakresie odsyłamy czytelników na stronę Rzecznika Ubezpieczonych pod adres: http://rzu.gov.pl/vademecum-ubezpieczonego/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenie_OC_rolnika__21029

Porównanie ofert ubezpieczalni.

Zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej ustawy, każdy rolnik obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej na okres 12 miesięcy, zaś obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia gospodarstwa. Każdy rolnik ma tutaj jednak pełną swobodę w wyborze ubezpieczalni, wobec czego może wybrać taką, która w jego przypadku zaoferuje mu najlepsze parametry ubezpieczenia, czyli dobrą stawkę składki ubezpieczeniowej, oraz odpowiednie, korzystne dla niego warunki wypłacania świadczeń ubezpieczeniowych. Trzeba przecież pamiętać, iż każda ubezpieczalnia ma tutaj nieco inne warunki, dzięki czemu można korzystać z różnych opcji w różnych przypadkach. Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie tutaj odpowiednia porównywarka ubezpieczeń rolniczych, czyli odpowiednia aplikacja które zbiera informację o poszczególnych wariantach ubezpieczenia dla rolników, od wszystkich ubezpieczalni, a następnie wykonuje odpowiednie zestawienie, dzięki czemu można określić, która oferta w danym przypadku jest najlepsza i najkorzystniejsza.

Możemy więc powiedzieć, iż korzystając z odpowiedniej porównywarki ubezpieczeń OC dla rolników, można będzie już w podstawowym zakresie dokonać wstępnej selekcji ubezpieczalni i ich ofert, celem wyboru tej ostatecznej, z którą rolnik zawierać będzie umowę ubezpieczenia..