Wszyscy wiemy czym jest ubezpieczenie OC, bowiem każdy kto posiada własny samochód powinien takowe ubezpieczenie posiadać. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, dzięki któremu w razie spowodowania wypadku, nie musimy samodzielnie ponosić kosztów zadośćuczynienia osobom poszkodowanym, gdyż te przejmuje od nas ubezpieczalnia. Obecnie wśród ubezpieczeń rolniczych znalazło się także obowiązkowe ubezpieczenie OC, które gwarantuje rolnikowi zabezpieczenie jego interesów, an wypadek, gdyby w toku prowadzenia gospodarstwa doszło do wypadku, w którym poszkodowanej osobie trzeciej, należałoby się odszkodowanie. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej, aby przekonać się, jak bardzo istotnym będzie rozwiązaniem.

Skąd obowiązek ubezpieczeń OC dla rolników?

Jest to bardzo dobra w sumie inicjatywa, która ma na celu zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa rolnikom prowadzącym swoje gospodarstwa rolne. Obowiązkowo wykupionym ubezpieczeniem OC objęty jest nie tylko sam rolnik, al także jego rodzina, oraz zatrudnieniu pracownicy, dzięki temu, jeśli w toku prowadzenia działalności, dojdzie do jakichkolwiek wypadków, w wyniku których koniecznością będzie wypłacenie odszkodowania, zajmie się tym ubezpieczalnia a nie sam rolnik, jakby to miało miejsce w przypadku braku ubezpieczenia. Generalnie rzecz ujmując, OC dla rolnika jest obowiązkowe, w zgodzie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). dzięki temu nawet rolnicy, którzy sami od siebie tego typu ubezpieczeń raczej by nie wykupili, będą musieli to zrobić, i to najpóźniej w chwili objęcia gospodarstwa we władanie, niezależnie do tego, na jakiej drodze doszło do przejęcia gospodarstwa, czy to drogą nabycia, czy też w wyniku spadku.

Pozostałe kwestie związane z ubezpieczeniami rolniczymi.

Oczywiście kwestia ustawowego obowiązku wykupienia polisy ubezpieczeniowej to jedno, jednakże pozostaje jeszcze tutaj kwestia zdrowego rozsądku. To właśnie zdrowy rozsądek sprawia, iż nawet rolnicy nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia, korzystają z tego rozwiązania, gdyż daje im ono poczucie większego bezpieczeństwa w toku prowadzenia gospodarstwa. Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż obowiązkowe OC rolników, obejmuje tylko wyszczególnione przypadki w wyżej przytoczonej ustawie, natomiast pozostali rolnicy, jeśli chcą mogą ubezpieczyć się samodzielnie, co zapewni im wyższy poziom ochrony w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których nie sposób w toku prowadzenia gospodarstwa uniknąć. Należy tutaj pamiętać, iż koszt wykupienia ubezpieczenia nie jest niczym nadzwyczajnym, a w przypadku jakichkolwiek nieprzyjemnych okoliczności gwarantuje nam to wyższy poziom bezpieczeństwa, co dla wielu powinno być kwestią zdecydowanie najważniejszą w toku prowadzenia gospodarstwa rolnego.