Ubezpieczenie OC dla rolników, podobnie jak w przypadku kierowców, jest obecnie obowiązkowe, co wynika z faktu tego, iż bardzo często w przypadkach, kiedy rolnik obowiązany był do wypłacenia odszkodowania poszkodowanym w wyniku prowadzenia gospodarstwa rolnego, niestety nie było go na to stać. Bardzo często więc wiązało się to z koniecznością zaciągnięcia kredytów, czy też sprzedażą części maszyn rolniczych, a to z kolei przekładało się na okraczenie możliwości produkcyjnych gospodarstwa. Wobec powyższego w roku 2003 zatwierdzona została ustawa, której celem było nałożenie obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC przez rolników, aby ich gospodarstwa były lepiej zabezpieczone. Zobaczmy wobec tego, kogo wyżej wspomniany obowiązek obejmuje, oraz jak to wszystko wygląda w praktyce.

Kogo dotyczy obowiązek wykupienia polisy OC dla rolnika?

Wszystkie kwestie dotyczące tego, kogo obejmuje obowiązek wykupienia polisy OC, reguluje ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. Dzięki temu też, z góry wiadomo, iż obowiązkowym ubezpieczeniom podlegają wyłącznie ci rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa rolne o powierzchni uprawnych areałów przekraczającej jeden hektar.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa mniejsze, mogą dobrowolnie wykupić odpowiednie pakiety ubezpieczeń. Poza tym z obowiązku ubezpieczenia zwolnione są także Spółki Akcyjne, Spółdzielnie Rolnicze, czy też Koła Rolnicze, które podlegają pod odrębne przepisy i to one regulują kwestię ich ubezpieczenia OC. Jednym słowem obowiązkowe OC rolników będzie obejmować tylko gospodarstwa większe, a co za tym idzie, nie powinny one też mieć jakichkolwiek trudności z wykupieniem odpowiednich polis ubezpieczeniowych.

Dlaczego ubezpieczenie rolnika jest tak istotne?

Warto tutaj także powiedzieć sobie kilka słów na temat tego, dlaczego ubezpieczenie OC dla rolników jest kwestią tak bardzo ważną. Otóż w wielu przypadkach, kiedy w wyniku prowadzenia gospodarstwa dochodzi do wypadków, w ramach których osoby trzecie będą poszkodowane, rolników nie stać na to, Bay wypłacić im zadośćuczynienia za doznane szkody. Dlatego też, w przypadku braku ubezpieczenia, zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu, czy tez sprzedaży części maszyn rolniczych, a to nieodłącznie wiąże się z ograniczeniem zdolności produkcji, lub też z całkowitym wstrzymaniem działalności.

Można więc powiedzieć, iż wykupując odpowiedni pakiet OC dla rolnika będzie on zabezpieczony na tego typu ewentualności, i w razie jakichkolwiek wypadków, do ubezpieczalnia będzie ponosić koszty związane z wypłata zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jednym słowem ubezpieczenie OC dla rolnika, jest bardzo przydatne i korzystne, toteż nawet jeśli nie mamy obowiązku jego wykupienia, warto się na to zdecydować, aby oszczędzić sobie kłopotów na przyszłość.