tłumaczenia specjalistyczne

Firmy coraz częściej sięgają po usługi outsourcingowe, czyli posiłkują się podwykonawcami. Ten rodzaj świadczenia usług zamiast stosunku pracy jest wybierany z powodu oszczędności czasu na przeprowadzenie wewnętrznego procesu rekrutacji i oszczędności pieniędzy na przykład wówczas, gdy tworzenie etatu dla pracownika w obrębie własnych struktur byłoby nieopłacalne z uwagi na sezonowość działalności lub zbyt rzadkie zapotrzebowanie na dany typ usługi, np. tłumaczenia  medyczne z języka portugalskiego na język rosyjski, które nawet w korporacji zdarza się „raz na ruski rok” lub nawet rzadziej.

Biura tłumaczeń specjalistycznych świadczące kompleksowe usługi na rzecz koncernów farmaceutycznych

Firma taka stworzy jedno wewnętrzne stanowisko pracy dla tłumacza i weryfikatora tłumaczeń otrzymywanych z zewnątrz np. w parze językowej polski-rosyjski czy angielski-rosyjski, gdyż tego typu przekładów wykonuje stosunkowo dużo, lecz zatrudnianie większej ilości tłumaczy w innych parach językowych byłoby z ekonomicznego punktu widzenia bezcelowe. Wówczas koncern ogłasza konkurs na wybór dostawców zewnętrznych, czyli potocznie vendorów (vendors – kalka językowa z angielskiego) tłumaczeń farmaceutycznych, takich jak np. firma tłumaczeniowa Best Text. W tym przypadku dostawcy przekładów to najczęściej jedno lub kilka biur tłumaczeń, które zapewnią kompleksowe usługi translatorskie, posiadając bogate doświadczenie i odpowiednio zrekrutowaną oraz przeszkoloną kadrę tłumaczy, pracujących dla macierzystego biura tłumaczeń w ramach umowy o pracę w siedzibie firmy bądź rozliczając się na umowę o dzieło, rachunek czy fakturę w roli wolnych strzelców – specjalistów w wąskich branżach lub tłumaczy rzadko poszukiwanych par językowych.

Próbki tłumaczeń w konkursach dla koncernów farmaceutycznych, medycznych i in.

By wygrać konkurs, trzeba wykazać się mocnymi referencjami, odpowiednio dopasowanym profilem działalności (zakres usług w kontekście obsługiwanych par językowych oraz poszczególnych specjalizacji), przedstawić konkurencyjne ceny – które oczywiście będą dalej podlegały negocjacjom in minus ze strony firmy ogłaszającej zapotrzebowanie na dostawę usług – oraz zwykle wykonać stosunkowo krótką, bezpłatną próbkę tłumaczenia tekstu, która zostanie poddana wewnętrznej ocenie zamawiającego. Z pewnością koncerny i inne duże firmy muszą korzystać z biur tłumaczeń specjalistycznych, gdyż nie są w stanie zapewnić obsługi wielu języków obcych zatrudniając na etacie aż tylu tłumaczy przy strategii minimalizacji kosztów.