Na rynku rośnie liczba firm oferujących systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, elektroniczne systemy zabezpieczeń oraz systemy iniekcyjne do budownictwa.


Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczeń są systemy przeciwpożarowe – sygnalizacji pożaru i oddymiania. Urządzenia wykrywają zagrożenia pożarowe, a po ich wykryciu powiadamiają odpowiednie służby. Podstawowym elementem tych systemów jest centrala sygnalizacji pożaru. W mniejszych budynkach stosuje się centrale konwencjonalne i adresowalne. Analizują one sygnały, które docierają do nich z elementów liniowych (urządzenia detekcyjne, wykonawcze i sygnalizacyjne). Najważniejszymi są czujniki dymu różnego typu, które wykrywają dym oraz wysoką temperaturę.W skład mechanicznych systemów oddymiania wchodzą urządzenia służące do odprowadzania dymu, który powstał w wyniku pożaru i jest niebezpieczny dla ludzi w procesie ewakuacji. Składają się na nie przede wszystkim centrale oddymiające uruchamiające przy pomocy czujników i przycisków oddymiania okna i klapy oddymiające.

smoke-315874_1280

Wybór odpowiednich urządzeń i systemu przeciwpożarowego zależy od typu i wielkości budynku.

Poza tym jednym z najczęściej stosowanych w firmach form zabezpieczeń są systemy kontroli dostępu (KD). Ich zadaniem jest identyfikacja osób i ograniczenie dostępu do określonej strefy. Na rynku istnieje kilka rodzajów tych systemów. Najprostsze z nich identyfikują przy pomocy kodu numerycznego i znajdują zastosowanie w niewielkich obiektach. Systemy kontroli dostępu o średnim poziomie prowadzą identyfikację za pomocą tzw. klucza (karty chipowej z magnetycznym kodem kreskowym). Najbezpieczniejsze są systemy biometryczne, które prowadzą identyfikację przy pomocy takich cech jak głos, odcisk palca, tęczówka itd. Wszystkie te systemy stają się coraz popularniejsze, gdyż mają szerokie zastosowanie oraz są stosunkowo tanie.

Systemy kontroli dostępu pozwalają również na rejestrację czasu pracy. Dostarczają one pracodawcy informacji o wydajności pracowników. Pełnią w ten sposób one dwie funkcje, co jest bardzo wygodne dla przedsiębiorcy, właściciela firmy.

System KD powinien składać się z urządzeń weryfikujących, blokujących oraz z oprogramowania. Do elementów blokujących zalicza się przede wszystkim zwory elektromagnetyczne, elektrozaczepy i rygle, które montuje się na drzwiach oraz bramki. Oprogramowanie, w zależności od stopnia zaawansowania, może pozwalać np. na definiowanie czasu dostępu dla poszczególnych użytkowników lub konfigurowanie czasów dostępu itd.