Realizacja wielu różnych inwestycji budowlanych, wymaga w pierwszej kolejności poczynienia odpowiednich przygotowań. Czasami wręcz niemożliwe jest realizowanie jakichkolwiek robót, bez wcześniejszego ustabilizowania podłoża na terenie objętym inwestycją. W tym celu wykorzystuje się materiały geosyntetyczne, predestynowane do prac związanych ze stabilizowaniem podłoża przed rozpoczęciem inwestycji budowlanych. Oczywiście wszystko będzie tutaj uzależnione od konkretnej sytuacji, toteż trudno jest z góry powiedzieć, jakiego rodzaju materiały geosyntetyczne będą stosowane najczęściej. To wynika po prostu z konkretnych warunków terenowych i aktualnych potrzeb w zakresie stabilizacji na placu budowy.

Jak zrealizować skuteczne ustabilizowanie podłoża?

Oczywiście wszystko będzie uzależnione od konkretnej sytuacji, rodzaju podłoża, oraz wymagań w zakresie realizacji przyszłych prac budowlanych. Bardzo często w tym zakresie stosowanymi materiałami geosyntetycznym będą wszelkiego rodzaju geosiatki, geowłókniny i geotkaniny. Tego rodzaju materiały gwarantują z jednej strony skuteczną stabilizację danych warstw gruntu, ale także zabezpieczają go przed przesiąkaniem wody opadowej (tworzą warstwę drenażową) i odprowadzają ją wzdłuż swojej płaszczyzny. Dobrze wykorzystane potrafią także spełniać funkcje separacyjne – zabezpieczają różne warstwy gruntu przed mieszaniem.

Generalnie rzecz biorąc stabilizacja podłoża w budownictwie odgrywa obecnie bardzo istotną rolę, albowiem nie każde podłoże nadaje się od razu do na przykład układania nawierzchni drogowej. W przypadku kiedy pojawią się po prostu grunty o niższym poziomie stabilności, konieczne będzie zastosowanie odpowiednich metod ich stabilizacji i utrwalania. Dzięki tego typu rozwiązaniom można skutecznie podnieść parametry podłoża, co sprawi, iż w późniejszym terminie, podczas eksploatacji na przykład drogi lub autostrady, obciążenia eksploatacyjne nie będą tak bardzo negatywnie odbijać się na stanie technicznym nawierzchni.

Jakie geosyntetyki wykorzystywane będą najczęściej?

Wspominaliśmy już o niektórych typach materiałów geosyntetycznych wykorzystywanych do stabilizacji podłoża. Patrząc jednakże od strony tego, które z nich są stosowane najczęściej, to trzeba tutaj wymienić głównie maty przeciwerozyjne, maty drenażowe oraz sitaki antyerozyjne. Te są przede wszystkim stosowane przy stabilizacji infrastruktury okalającej nawierzchnię drogową, aby zapewnić bezpieczeństwo przed zamulaniem drogi czy też kanałów odwadniających. Poza tym, skuteczne ustabilizowanie podłoża, będzie realizowane przede wszystkim poprzez odpowiednie geosiatki, geowłókniny czy też geokompozyty. Dzięki ich zastosowaniu, podłoże bezpośrednio pod nawierzchnią drogową może zostać wzmocnione i ustabilizowane. Zabezpieczone przed osiadaniem i przemieszaniem z innymi warstwami, co mogłoby prowadzić do osłabienia samej już nawierzchni drogowej, czy tez nawet linii kolejowej.