Realizacja wszelkiego rodzaju prac lakierniczych, w celu osiągnięcia wysokiego ich poziomu, wymaga odpowiedniego podejścia. Przede wszystkim chodzi tutaj o utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu czystości otoczenia roboczego. Bez tego nie będziemy w stanie utrzymać dobrego poziomu działania firmy. W końcu, aby utrzymać przy sobie klientów, trzeba będzie przede wszystkim zagwarantować wysoki poziom jakości świadczonych usług. Tutaj zaś bez inwestycji na odpowiednio wysokim poziomie, niestety się nie obejdzie. Trzeba będzie więc liczyć się ze stosunkowo sporymi kosztami tego typu inwestycji.


System nawiewno wywiewny.


Pierwszą i najważniejszą inwestycją w warsztatach lakierniczych, będzie oczywiście profesjonalny system nawiewno wywiewny, realizujący zadanie wentylacji z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza. Tego typu systemy będą co prawda stosunkowo kosztowne, jednakże będą też gwarantować podstawowy zakres oczyszczenia wewnętrznej atmosfery roboczej. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia jakości realizowanych prac. jeśli do przestrzeni roboczej, w której nakładane są kolejne warstwy lakieru przedostaną się zanieczyszczenia lotne, takie jak pył czy też kurz, dojdzie do zanieczyszczenia warstwy lakieru. Skutkiem tego stanie się ona nie tylko o wiele mniej estetyczna, ale także osłabiona. Lakier zabrudzony kurzem i pyłem będzie bardziej podatny na uszkodzenia. szybciej będzie schodził pod wpływem działania sił atmosferycznych, takich jak chociażby promieniowanie UV. Dlatego też należy tutaj zadbać o prawidłowe oczyszczenie wewnętrznej atmosfery roboczej.


Kabina lakiernicza i filtry wewnętrzne.


Oczywiście system nawiewno wywiewny będzie przyczyniać się do podniesienia efektywności pracy w warsztacie, jednakże nie można na tym poprzestać. Warto tutaj dodatkowy zwrócić uwagę także na inne rozwiązania. Jednym z nich będzie filtr sufitowy dla lakiernictwa, który będzie przechwytywać lotne zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego. Innym z kolei rozwiązaniem będzie inwestycja w wewnętrzną kabinę lakierniczą. Tutaj co prawda także trzeba będzie zwracać uwagę na to, aby regularnie wymieniać filtr do kabiny lakierniczej, jednakże w zamian osiągniemy zdecydowanie wyższy poziom jakości realizowanych prac. Kabina lakiernicza będzie jednym ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. warto pamiętać, iż w tym przypadku wysoki poziom inwestycji będzie się przekładać na lepszą jakość realizowanych prac. filtracja wnętrza kabiny lakierniczej przyczyni się do lepszych warunków nakładania warstw lakieru, a to zawsze dobrze rokuje na poziom realizacji prac.


Jednym słowem trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z czystością wewnętrznej atmosfery roboczej. Będzie ona wywierać zdecydowanie największy wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Trzeba więc sporo zainwestować w odpowiednie systemy filtracji powietrza, aby osiągnąć zamierzone efekty.