Skuteczne i efektywne odwadnianie przy pomocy igłofiltrów, możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy będziemy dysponować odpowiednia wiedzą z zakresu ich zastosowania a przede wszystkim poprawnego montażu. Chodzi tutaj o to, iż w przypadku odwadniania igłofiltrami, zdecydowanie najważniejszą kwestią jest poprawna ich instalacja w glebie, gdyż tylko poprzez poprawny montaż, można będzie osiągnąć odpowiedni poziom efektywności prac odwodnieniowych. Dlatego też, warto tutaj zapoznać się nieco dokładniej z podstawami odwadniania przy pomocy igłofiltrów, aby mieć możliwość precyzyjnego przeprowadzania tego rodzaju prac. Zobaczmy wobec tego, w jaki sposób należy montować igłofiltry, oraz jak zorganizować cały przebieg prac odwodnieniowych, aby zapewnić sobie wysoki poziom bezpieczeństwa oraz efektywności prac.

Poprawny montaż igłofiltrów.

Montaż igłofiltrów powinien być przeprowadzany w sposób zgodny z zaleceniami producenta, przy czym w większości przypadków można będzie tutaj podejść do montażu igłofiltrów w podobny sposób, bowiem podstawowe wymagania dotyczące montażu będą zawsze takie same. W pierwszej kolejności należy tutaj ustalić odpowiednią głębokość montażu igłofiltrów, która powinna być, co najmniej pół metra większa niż planowana głębokość prowadzenia robót ziemnych. Dzięki temu woda gruntowa nie będzie się przedostawała do wykopów budowlanych, co rzecz jasna pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie robót ziemnych. Kolejnym aspektem, bardzo istotnym ze względu na efektywność przeprowadzanych odwodnień przy pomocy igłofiltrów będzie odpowiednie rozstawienie ich w terenie prowadzenia robót ziemnych. Trzeba pamiętać o tym, aby instalowanie igłofiltrów było przeprowadzone z zastrzeżeniem około 1m rozstawu pomiędzy nimi, oraz około 1 m od krawędzi wykopu budowlanego. Dzięki temu woda gruntowa zostanie bardzo precyzyjnie usunięta z całego terenu prowadzonych prac ziemnych, a dzięki temu wszystkie prace będą przeprowadzone sprawnie i skutecznie.

Przebieg prac odwodnieniowych.

Rzecz jasna, aby zagwarantować sobie odpowiedni poziom efektywności prac odwodnieniowych, należy zapewnić odpowiedni przebieg całego procesu odwadniania. Co więcej, koniecznym będzie także zagwarantowanie sobie dobrego sprzętu do całego zestawu igłofiltrowego, a należy pamiętać, że tutaj najważniejszy będzie agregat pompowy. W większości przypadków, młodszych przedsiębiorców nie będzie stać na zakup nowego agregatu, toteż z pomocą może tutaj przyjść wypożyczalnia pomp. Chodzi o to, iż w początkowej fazie działalności mało który przedsiębiorca będzie w stanie zakupić odpowiednio dobre urządzenia, toteż wynajem pomp spalinowych może się okazać dla takich przedsiębiorców zbawieniem. Po prostu wynajmując można nie tylko tańszym kosztem przeprowadzić wszystkie prace odwodnieniowe, ale także przeprowadzić rekonesans na rynku i posprawdzać poszczególne urządzenia, zanim którekolwiek zostanie przez przedsiębiorcę zakupione w przyszłości na stałe.