Prawidłowe podejście do prowadzenia warsztatów lakierniczych wymagać będzie od nas przede wszystkim zapatrzenia się w niezbędne wyposażenie, gwarantujące osiągnięcie dogodnych warunków do realizacji zadań związanych z lakiernictwem. Jednym zaś z najważniejszych elementów wyposażenia tego typu warsztatów, będzie instalacja odpowiednich filtrów, gwarantujących oczyszczenie atmosfery wewnętrznej, co jest wymagane do osiągnięcia odpowiedniego poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych. Musimy tutaj jednak podkreślić, iż jedną kwestią jest system nawiewno wywiewny, zaś osobnym zagadnieniem będą filtry wewnętrzne, sufitowe, podłogowe, oraz naścienne. Zobaczmy jak wykorzystać te technologie w celu osiągnięcia odpowiednich warunków do realizacji procesu lakierniczego.

Wentylacja mechaniczna.

Pierwszą i najważniejszą instalacją będzie rzecz jasna wentylacja mechaniczna, która będzie w wielu przypadkach pełnić różne funkcje. W pierwszej kolejności zagwarantuje nam prawidłowe podejście do oczyszczania powietrza wprowadzanego do wnętrza pomieszczeń warsztatu lakierniczego z wszystkich zanieczyszczeń lotnych znajdujących się w atmosferze. Oczywiście musimy system nawiewno wywiewny zaopatrzyć w niezbędne filtry przechwytujące zanieczyszczenia, aby zapewnić sobie wyłapywanie wszystkich zanieczyszczeń mogących wywierać negatywny wpływ na przebieg procesu lakierniczego. Jednocześnie system wentylacji mechanicznej może nam zagwarantować możliwość ogrzewania bądź też schładzania powietrza wprowadzanego do wnętrza. Możliwe jest także zastosowanie systemu rekuperacji, czyli odzysku ciepła z powietrza odprowadzanego z pomieszczeń, a przekazywaniu go do powietrza wtłaczanego. Przełoży się to z cała pewnością na ograniczenie kosztów ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych, co także powinno być brane pod uwagę podczas doboru odpowiedniego systemu.

Filtracja osadowa.

Osobnym zagadnieniem będzie oczyszczanie wnętrza z zabrudzeń osadowych. W trakcie procesu lakierniczego w otoczeniu pojawiać się będą zanieczyszczenia chemiczne, które ulatniając się mogą zabierać ze sobą pyłki i kurze powstające wewnątrz, po czym będą osiadać na ścianach, sufitach i podłogach. Bardzo niebezpieczne są w tym przypadku zabrudzenia osiadające na suficie, bowiem z biegiem czasu zaczną na powrót opadać, a przedostając się do strefy roboczej procesu lakierniczego będą wywierać negatywny wpływ na jego przebieg oraz jakość osiąganych efektów. W tym przypadku jedynym skutecznym rozwiązaniem będzie odpowiednio dobrany filtr sufitowy dla lakiernictwa, który będzie wychwytywać i wiązać w swoim wnętrzu wszystkie tego typu zanieczyszczenia pojawiające się na jego powierzchni, co zabezpieczy nas przed ich ponownym opadaniem. Trzeba więc przeanalizować kwestię montażu tego typu filtrów w warsztatach lakierniczych, gdyż może się to okazać kwestią niezbędną.