tlumacz medyczny

Tłumaczenia medyczne z języka polskiego na języki obce są pożądaną usługą ostatnich kilkunastu lat, gdyż choroby cywilizacyjne o wysokim odsetku śmiertelności niestety coraz częściej doskwierają mieszkańcom krajów wysoko rozwiniętych i rozwijających się, takich jak Polska (np. rak mózgu – glejak, tudzież choroby demielinizacyjne, takie jak choroba Alzheimera bądź choroba Parkinsona). Z drugiej strony wykonuje się coraz więcej prób leczenia chorób o podłożu genetycznym (np. próby terapii genowej u osób z blokami metabolicznymi bądź mukowiscydozą – wrodzoną chorobą płuc, w której dochodzi do nadprodukcji śluzu w drzewie oskrzelowym w wyniku zmiany konformacji kanałów chlorkowych przez zamianę jednej reszty aminokwasu tych białek w komórkach z mutacją punktową, jednogenową). Dynamicznie rozwija się również diagnostyka molekularna, np. można oznaczyć skład pierwiastkowy ciała człowieka ze wskazaniem niedoborów pierwiastków, w tym mikroelementów i ultraelementów (np. Se, V, Mo, Cr, I) oraz stopnia intoksykacji metalami ciężkimi na podstawie próbki włosów z głowy – toteż Polacy coraz częściej wysyłają próbki do badań w zagranicznych wysokospecjalistycznych laboratoriach genetyki molekularnej celem sekwencjonowania wybranych genów.

Polacy najczęściej poszukują tłumaczeń medycznych wykonywanych przez lekarzy na język angielski oraz na język niemiecki, gdyż większość operacji lub alternatywnych, nowoczesnych terapii przeprowadzanych jest przez zagraniczne środowiska lekarskie lub międzynarodowe zespoły medyczne, w których j. angielski lub j. niemiecki są w powszechnym użyciu, np. w Niemczech, Danii czy USA. W Polsce pacjenci lub ich rodziny zlecają również przekłady medyczne z j. polskiego na włoski, hiszpański, rosyjski, francuski, niderlandzki, norweski bądź z tych obcych języków na nasz język ojczysty, jakkolwiek znacznie rzadziej.

Przeważnie zachodzi potrzeba wykonania tłumaczeń zwykłych, czyli niepoświadczonych, pod postacią plików wysyłanych na e-maila celem dalszego leczenia za granicą. Niemniej jednak od czasu do czasu klienci potrzebują wykonać medyczne tłumaczenie przysięgłe swojej historii leczenia, gdyż ubiegają się o odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego (np. PZU) z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub trwałego kalectwa / inwalidztwa w związku z zagranicznym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, np. od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Także potrzeba otrzymania medycznego tłumaczenia przysięgłego może być podyktowana koniecznością przejścia przez kontrolę na bramkach wykrywających metal i urządzenia elektroniczne na lotnisku u osób z implantami ze stali chirurgicznej bądź rozrusznikiem serca, pragnących odbyć lotniczą podróż zagraniczną. Podobnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wymaga tłumaczenia przysięgłego, jeśli pacjent złoży wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej na podstawie zagranicznej dokumentacji medycznej. Zdarzały się również przypadki zamówień medycznych tłumaczeń przysięgłych publikacji naukowych w sprawach sądowych, gdzie pozwanymi byli lekarze, którym postawiono zarzuty błędów w sztuce lekarskiej.

Podsumowując – przysięgłe tłumaczenia medyczne potrzebne są wszędzie tam, gdzie na budynku widnieje czerwona tabliczka, czyli do urzędów, a do dalszego leczenia wystarczą tłumaczenia zwykłe. Firma Best Text specjalizuje się w wykonywaniu medycznych tłumaczeń przysięgłych i zwykłych, gdzie tłumaczami są certyfikowani tłumacze medyczni oraz praktykujący lekarze. Więcej o tłumaczeniach medycznych wykonywanych przez tę firmę można poczytać tutaj:
http://besttext.pl/tlumaczenia_medyczne,2272

Stopka autorska: Daniel Korcz, certyfikowany tłumacz medyczny języka angielskiego