Działania marketingowe w przedsiębiorstwach powinny być nastawione przede wszystkim na to, aby osiągać coraz lepszy poziom efektywności firmy, toteż trzeba tutaj zdać sobie sprawę, iż na pewnym poziomie przedsiębiorstwa, nie będzie już miejsca na jakiekolwiek półśrodki. Tutaj trzeba będzie wykorzystywać tylko i wyłącznie w pełni profesjonalne rozwiązania, które zagwarantują przedsiębiorcy pozyskiwanie rzetelnych informacji do procesów decyzyjnych. Trzeba przecież zdać sobie sprawę z tego iż obecnie to właśnie szybkie podejmowanie trafnych decyzji stanowić będzie o sukcesie lub też o porażce konkretnych przedsiębiorstw. Zobaczmy więc jakie mamy obecnie możliwości w zakresie pozyskiwania kluczowych i rzetelnych przede wszystkim informacji niezbędnych do podejmowania skutecznych decyzji.

Przede wszystkim działalność badawcza

W pierwszej kolejności trzeba tutaj zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju działania badawcze, polegające na zbieraniu informacji na temat rynku oraz klientów i ich zachowań. Tego rodzaju badania przeprowadzane są przez profesjonalne firmy i agencje badawcze, które posiadają stosowną wiedzę, doświadczenie, a przede wszystkim dysponują odpowiednimi narzędziami, niezbędnymi do przeprowadzania tego rodzaju badań. Wartym podkreślenia będzie tutaj także fakt tego, iż w przypadku większości działań agencji badawczych, możemy mieć gwarancję skuteczności podejmowanych przez nie działań, co jest tutaj bardzo ważne, gdyż daje nam poczucie bezpieczeństwa dla naszego przedsiębiorstwa.

Jakiego rodzaju badania zastosować?

Tutaj trzeba będzie określić swoje potrzeby w zakresie informacji, bowiem każdy aspekt działalności firmy będzie wymagał innych informacji wejściowych do poszczególnych procesów decyzyjnych, wobec czego nie zawsze będzie można łatwo przeprowadzić wszystkie niezbędne badania. Bardzo dużym poziomem popularności cieszą się ostatnio badania CATI, czyli komputerowo wspomagane badania telefoniczne, będące tutaj rodzajem badań ankietowych. Wartym podkreślenia będzie tutaj przede wszystkim fakt, iż badania cati zapewniają nam możliwość sterowania przebiegiem ankiety, w zależności od udzielanych przez ankietowych odpowiedzi na poszczególne pytania, co jest wynikiem tego, iż ankieter wszystkie odpowiedzi wprowadza automatycznie do systemu komputerowego, w który w zależności od odpowiedzi generuje kolejne pytania.

Badania fokusowe

Równie często stosowane są też badania fokusowe, które przydatne okazują się być przede wszystkim w przypadku badania świadomości istnienia marki, lub w badaniach pokrewnych. Na stronie fokusownia.com.pl można znaleźć nieco więcej informacji na temat przebiegu tego rodzaju badań, wobec czego to właśnie tam odsyłamy wszystkich zainteresowanych tym rodzajem badań.

.