Nowoczesna, w pełni profesjonalna akumulatorownia przemysłowa to pomieszczenie, które gwarantuje nam bezpieczne warunki do ładowania akumulatorów, wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie przy napędzaniu wózków jezdniowych. Aby jednak ładowanie akumulatorów było w pełni bezpieczne, musimy prawidłowo przygotować pomieszczenie. Profesjonalna akumulatorownia jest odizolowana i wyposażona w niezbędne systemy zabezpieczeń, gwarantujące szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia.

Czym charakteryzuje się profesjonalna akumulatorownia?

Profesjonalna akumulatorownia to przede wszystkim odrębne, dobrze odizolowane od reszty obiektu pomieszczenie. Jest ono wyposażone w niezbędne systemy bezpieczeństwa, oraz sprzęt dodatkowy, usprawniający pracę przy ładowaniu akumulatorów. Zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywają tutaj systemy detekcji wodoru w akumulatorowniach, odpowiedzialne za wychwytywanie nadmiernego stężenia tego niebezpiecznego gazu. Musimy bowiem pamiętać, iż jest on łatwopalny a w połączeniu z tlenem tworzy mieszankę silnie wybuchową. Dlatego też, tak istotnym jest prawidłowe wychwycenie nadmiernego stężenia wodoru i natychmiastowe uruchomienie wentylacji mechanicznej, wraz z jednoczesnym odłączeniem zasilania od prostowników.

Wykonanie pomieszczenia akumulatorowni.

Oczywiście, profesjonalna akumulatorownia musi także być prawidłowo przygotowana do pracy. Kluczową rolę odgrywają tutaj ściany i podłoga, które powinny być pokryte materiałem kwasoodpornym na wypadek wycieku kwasu z akumulatorów. Dzięki temu unikniemy przesiąknięcia kwasu w mury i dalej do gruntu. Należy więc zainwestować w odpowiednie płytki, z ważnym certyfikatem, potwierdzającym ich kwasoodporność. Koniecznością jest także zadbanie o przygotowanie dostępu do bieżącej wody, jak również wykonanie systemu wentylacji mechanicznej. Dzięki temu, będziemy mogli liczyć na bardzo bezpieczne warunki korzystania z pomieszczenia akumulatorowni.

Ostatecznie, profesjonalna akumulatorownia, powinna być także wyposażona w nieiskrzącą instalację elektryczną. W razie bowiem wystąpienia jakiejkolwiek awarii, zwykła iskra wystarczy aby doprowadzić do wybuchu nagromadzonego w pomieszczeniu wodoru.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż profesjonalna akumulatorownia pochłania stosunkowo spore koszty jeśli chodzi o jej przygotowanie. Jest to jednak absolutnie niezbędne, jeśli chcemy zagwarantować pracownikom bezpieczne warunki pracy, a jest to przecież obowiązkiem każdego pracodawcy. Z jednej strony podnosimy poziom bezpieczeństwa pracowników, a tym samym zwiększamy zabezpieczenie mienia firmowego. Musimy bowiem pamiętać, iż jakiekolwiek wybuchy będą prowadzić do poważnych zniszczeń na obiekcie. Dlatego też, tak ważnym jest, aby profesjonalna akumulatorownia była wykonana zgodnie z wszystkimi wytycznymi w tym zakresie.