Realizacja procesu odwodnień w terenie podmokłym czy też obniżenia poziomu wody gruntowej w miejscu gdzie mają być prowadzone prace budowlane wymaga zastosowania odpowiednio dopasowanej do danych warunków instalacji igłofiltrowej. Tutaj trzeba skupić się przede wszystkim na precyzyjnym określeniu wymagań w danym terenie i warunkach, oraz na prawidłowym dobraniu poszczególnych elementów zestawu w zależności od tych właśnie warunków i wymagań.

Zobaczmy zatem, jakiego rodzaju rozwiązania są obecnie w tym zakresie stosowane, oraz jak przebiega ogólnie rzecz biorąc cały proces obniżania poziomu wody gruntowej oraz odwadniania z zastosowaniem zestawów igłofiltrowych.

Instalacje igłofiltrowe.

Prawidłowo skompletowana instalacja igłofiltrowa będzie składać się z następujących elementów:

  • Agregat pompowy – jest to serce całej instalacji, odpowiedzialne za wytworzenie w niej odpowiedniego poziomu podciśnienia, pozwalającego na ewakuację wody z gruntu na bezpieczna odległość. Stosowane tutaj mogą być zarówno pompy wirowe przeznaczone do współpracy z igłofiltrami, jak i pompy tłokowe (na przykład pompy GEHO ZD).
  • Kolektor ssący – podłączony bezpośrednio do agregaty pompowego. To za jego pośrednictwem odsysana jest woda gruntowa pojawiająca się w perforowanych końcówkach igłofiltrów.
  • Igłofiltry – wykonane z tworzywa rury o niewielkiej średnicy i długości dochodzącej nawet do 10m, wprowadzane do gleby w rozstawie około jednego metra na głębokości co najmniej pół metra większej niż głębokość prowadzonych prac ziemnych. Zakończone są odpowiednim perforowaniem, pozwalającym na odsysanie wody gruntowej poprzez wytworzone przez agregat w całej instalacji podciśnienie.

Można tutaj powiedzieć, iż wszystkie te trzy elementy, czyli zarówno igłofiltry, jak i kolektor ssący oraz agregat, są tak samo istotne. Jakiekolwiek nieszczelność instalacji na którymkolwiek etapie prowadza do natychmiastowej straty podciśnienia, a tym samym do straty efektywności, a nawet do całkowitej niemożności odwadniania. Dlatego też, tak bardzo istotną kwestią jest tutaj prawidłowe dobranie poszczególnych elementów zestawu, oraz profesjonalne ich połączenie ze sobą w celu zapewnienia wysokiego poziomu szczelności instalacji a tym samym jej wydajności.

Pozyskiwanie instalacji igłofiltrowej.

Nie da się ukryć, iż zakupienie tego typu instalacji na własność będzie wyjątkowo kosztownym rozwiązaniem, toteż w przypadku, kiedy będziemy potrzebować instalacji jednorazowo, o wiele lepiej będzie skorzystać z usług jakiejkolwiek wypożyczalni, bowiem na pewno dostaniemy tam za mniejsze pieniądze o wiele lepszej jakości instalację, w dodatku sprawdzoną już wielokrotnie w boju. Dopiero w przypadku, kiedy jesteśmy pewni, że instalacja tego rodzaju będzie przez nas wykorzystywana stale, warto przemyśleć kwestię jej zakupu, gdyż w takich wypadkach, wynajem może się okazać bardziej kosztowny. Może nawet okazać się, iż w ciągu jednego sezonu, poniesiemy koszty wynajmu, które znacznie przewyższą zakup całej instalacji na własność. Trzeba utaj więc sporo rozsądku i rozwagi, aby czasem niepotrzebnie nie inwestować, lub też nie ponosić zbędnych kosztów wynajmu.