W toku realizacji różnorodnych prac około budowlanych bardzo często zachodzi konieczność pozbycia się wody czy też innej cieczy, która staje na przeszkodzie do realizacji robót. W takich sytuacjach, zachodzi konieczność zastosowania odpowiednich pomp, które zagwarantują nam możliwość osiągnięcia odpowiedniego poziomu wydajności pracy. W wielu przypadkach będziemy stosować tradycyjne pompy zatapialne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach, zachodzić będzie konieczność zastosowania zestawów igłofiltrowych, które poza samym odwadnianiem pozwolą nam utrzymać napływającą wodę gruntową z dala od terenu prowadzenia robót ziemnych.

Odwadnianie wykopów budowlanych.

Jeśli będziemy mieć do czynienia z gotowymi wykopami budowlanymi, które zostały zalane, z reguły będziemy wykorzystywać tradycyjne pompy zatapialne, aczkolwiek trzeba tutaj także zwrócić uwagę na konkretną specyfikę danego przypadku. Jeśli wykopy zalane będą wodą deszczową, wystarczającym rozwiązaniem będą tradycyjne pompy zatapialne. Niemniej jednak czasami będziemy mieć do czynienia z sytuacjami bardziej awaryjnymi. Na przykład, kiedy podczas prowadzenia prac, uszkodzone zostaną sieci kanalizacji. Tutaj zwykła pompa zatapialna niestety nie będzie w stanie odprowadzić zalegających ścieków w wykopach. Tutaj musimy zastosować pompy zatapialne do zastosowań przy pompowaniu ścieków, które są przystosowane do pompowanie medium o dużym poziomie zanieczyszczeń. Oczywiście trzeba będzie także opłukać później wykopy i ponownie je osuszyć, aby możliwe było w ogóle kontynuowanie w nich robót ziemnych, niemniej jednak, jest to jak najbardziej możliwe, aczkolwiek trzeba będzie zaangażować nieco więcej wysiłku i sprzętu, aby wykopy zalane ściekami doprowadzić do stanu umożliwiającego kontynuowanie robót.

Odprowadzanie wody gruntowej.

Bardzo często będziemy także mieć do czynienia z sytuacją, w której woda pojawiająca się w wykopach, to woda gruntowa, a tutaj zwykła pompa zatapialna także niestety nie będzie spełniać naszych wymagań. Tutaj koniecznością będzie zastosowanie systemu igłofiltrowego, montowanego w gruncie, w pewnym oddaleniu od terenu prowadzenia prac, gdzie będzie przechwytywana woda gruntowa i odprowadzana na bezpieczną odległość. Oczywiście w tym przypadku, poza samymi igłofiltrami, koniecznością będzie także inwestycja co najmniej w używane pompy do igłofiltrów, oraz kolektory ssawne, które będą służyć do połączenia agregatu pompowego z igłofiltrami. Agregat w tym przypadku będzie elementem wytwarzającym podciśnienie w całej instalacji, dzięki czemu woda pojawiająca się w okolicy części roboczej igłofiltru, będzie zasysana do instalacji, a następnie tłoczona na odpowiednio bezpieczną odległość. generalnie rzecz biorąc, jest to najlepsza i najwydajniejsza technologia pozbywania się wody gruntowej z terenów podmokłych objętych prowadzenie prac budowlanych, toteż warto o tym pamiętać, bowiem często może zachodzić konieczność jej zastosowania.