Prowadzenie dużego przedsiębiorstwa transportowego wymaga od przedsiębiorcy posiadania sporego taboru pojazdów ciężarowych, które wymagać będą stałego dozoru pod kątem ich sprawności eksploatacyjnej. Trzeba przecież pamiętać o tym, iż sprawność pojazdów to nie tylko wydajność przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu. Do najczęściej zaś uszkadzających się elementów w tego typu pojazdach, należy bez wątpienia zaliczyć zaciski hamulcowe, które przecież poddawane są stałym i bardzo dużym obciążeniom, w wyniku zatrzymywania pojazdów o wielkiej masie całkowitej. Zobaczmy zatem, jak oszczędnie podejść do kwestii utrzymania pojazdów tego rodzaju na odpowiednim poziomie sprawności, bez konieczności ponoszenia wygórowanych kosztów wymiany siłowników czy też zacisków.

Kontrola stanu technicznego zacisków.

Przede wszystkim zacząć należy tutaj od tego, aby systematycznie przeprowadzać wnikliwa kontrolę stanu technicznego zacisków hamulcowych, siłowników, oraz całego układu pneumatycznego, zasilającego w sprężone powietrze zaciski i siłowniki. Najważniejsze będzie wychwycenie ewentualnego pojawiania się korozji na powierzchni zacisków oraz siłowników, bowiem korozja właśnie jest tutaj najczęstszą przyczyną poważniejszych uszkodzeń tychże elementów. Warto systematycznie, co roku przeprowadzać wspomniane kontrole, dzięki którym ewentualne nieprawidłowości w pracy zacisków będą natychmiast zlokalizowane i będzie można je bezproblemowo usunąć. W większości przypadków, przy odpowiednio wczesnym wychwyceniu jakichkolwiek uszkodzeń, czy też początku korodowania powierzchni, możliwa będzie do przeprowadzenia regeneracja zacisków w samochodach co znacznie ograniczy koszty eksploatacji pojazdów. Musimy tutaj przecież pamiętać, iż w zdecydowanej większości przypadków, regeneracja zacisków czy też nawet siłowników oraz osuszaczy, będzie zawsze rozwiązaniem tańszym, aniżeli wymiana na nowy. Co więcej, w przypadku regeneracji będzie możliwe efektywniejsze wykorzystanie posiadanych już zacisków, co znacznie obniży ich ostateczny koszt eksploatacyjny, przekładając się na ogólne oszczędności całego przedsiębiorstwa.

Dlaczego dochodzi do pojawiania się korozji?

Główną przyczyną pojawiania się korozji na zaciskach czy też na siłownikach, jest rzecz jasna nadmierny poziom wilgotności wprowadzanego do układu sprężonego powietrza. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy osuszacz powietrza jest uszkodzony lub tez działa nieprawidłowo i nie jest w stanie obniżyć poziomu wilgotności sprężanego powietrza do wymaganego poziomu poniżej 20%. W takich przypadkach powietrze jest niestety zbyt wilgotne, a co za tym idzie wilgoć w nim zawarta będzie wywierać negatywny wpływ na elementy z którymi stale się styka, czyli z powierzchnią zacisków oraz tarcz hamulcowych powodując ich korodowanie. Warto tutaj więc systematycznie przeprowadzać przegląd całego układu hamulcowego i pneumatycznego, sprawdzając także dość wnikliwie poprawność pracy osuszacza powietrza, który jest podstawą gwarancji prawidłowej pracy zacisków hamulcowych oraz siłowników.