Każdy z nas chciałby nie martwić się o przyszłość. Życzylibyśmy sobie bezwzględnej pewności, że cokolwiek się stanie – my i nasze rodziny będą bezpieczne choćby pod względem finansowym. Nikt z nas nie ma tej pewności, ale wielu stara się zrobić wszystko, aby umiejętnie dysponować swoimi zarobkami, które w przyszłości mają zapewnić byt. Mimo, że nie wszyscy znamy się na bankowości oraz rynku aukcji mamy szerokie możliwości skorzystania z pomocy w tym zakresie, jaką oferuje stosunkowo świeża w naszym kraju koncepcja zarządzania finansami osobistymi – program Open Finance.

Skupia on wyszkolonych doradców finansowych, którzy na podstawie zgromadzonych danych o kliencie są w stanie polecić bądź odradzić konkretne rozwiązanie. Ich usługi dotyczą głównie dziedziny inwestycji oraz kredytowania. W ramach Open Finance Białystok na przykład zaproponuje nam w wielu lokalizacjach szczegółowe przygotowanie strategii finansowej. Nauczymy się też tutaj mądrego inwestowania w fundusze oraz wyboru odpowiedniej metody lokowania środków. Doradcy pomagają także przy tak trudnym zadaniu jakim jest wybór kredytu np. mieszkaniowego, wypełnieniu dokumentów, zmianie kredytu np. przeniesieniu go do innego banku czy połączeniu wszystkich kredytów w jeden na korzystniejszych warunkach. Agenci Open Finance to doświadczeni doradcy pochodzący ze specjalistycznych placówek (banków, największych polskich firm doradczych oraz funduszy inwestycyjnych).

Program stara się zmieniać podejście klientów do zarządzania własnymi finansami na bardziej świadome, przyszłościowe i racjonalne. Korzystanie z Open Finance przydatne jest szczególnie osobom nie potrafiącym odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości ekonomicznej dzisiejszych czasów oraz osobom bardzo zajętym. W tych przypadkach zamiast wybierać formy zarządzania swoimi środkami po omacku, warto zwrócić się do specjalisty w tej dziedzinie, zaopatrzyć w garść prostych i uporządkowanych informacji oraz dokonać rozsądnego wyboru.

 .