W zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi w naszym kraju, każdego roku, trzeba wykupić obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe dla rolników. Chodzi tutaj o konieczność wykupienia polisy OC gospodarstwa rolnego, jak również ubezpieczenia zabudowań gospodarskich. Ubezpieczenia te uwarunkowane są ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Znajdziemy w niej wszystkie, istotne kwestie, określające, które z gospodarstw rolniczych, podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia, oraz w jakim zakresie należy wykupić polisy ubezpieczeniowe. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej, aby przekonać się, jak istotną kwestią dla poziomu bezpieczeństwa gospodarstwa rolniczego są wspomniane ubezpieczenia.

Dlaczego obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe dla rolników stały się obowiązkowe?

Wynika to głównie z pewnych wydarzeń z przeszłości. Otóż, większość z nas bardzo dobrze pamięta słynną powódź z roku 1997. Podczas kilku dni ulewnych deszczów w lipcu tego roku, doszło do poważnych strat między innymi na terenach rolnych. Oczywiście, w tamtym czasie, jeszcze nie mieliśmy do czynienia z uregulowaniem obowiązku ubezpieczeniowego dla rolników, toteż większość gospodarstw nie posiadała żadnej polisy. Skutkiem tego, rolnicy zmuszeni byli do samodzielnego ponoszenia kosztów odbudowy zniszczonych gospodarstw, i pokrycia strat w plonach rolnych.

Aby uniknąć poważnych konsekwencji w postaci załamania produkcji rolnej w kraju, rząd musiał podjąć decyzję i uruchomić rezerwy budżetowe, celem ratowania wielu gospodarstw. Trzeba przecież pamiętać, iż produkcja rolna, to strategiczny sektor gospodarczy każdego kraju. Wobec tego też, całe społeczeństwo musiało ponieść koszty braku ubezpieczeń rolnych. Rolnicy po prostu uważali, iż jest to strata środków finansowych.

Ustawodawca musiał się więc na przyszłość zabezpieczyć, aby nie ponosić po raz kolejny ogromnych kosztów ratowania sektora. Dlatego też, we wspomnianej ustawie w roku 2003 pojawiły się obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe dla rolników. Dzięki temu, w razie nastąpienia w przyszłości podobnych sytuacji, wszystkie gospodarstw będą ubezpieczone, co będzie wystarczającym zabezpieczeniem w większości przypadków.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić?

Jako, że pojawiły się obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe dla rolników, należało także określić przypadki, kiedy będą obowiązywać, oraz jakie ubezpieczenia należy wykupić. Tutaj sprawa jest stosunkowo prosta. Otóż, najważniejszym aspektem jest to, iż pod obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe dla rolników podlegają:

  • Osoby fizyczne prowadzące gospodarstw rolne, rozliczające się na podstawie podatku rolnego przynajmniej w części.
  • Prowadzące gospodarstwo rolne o wielkości co najmniej 1ha upraw rolnych i większe.

Jeśli zaś chodzi o same polisy, jakie należy wykupić w takich sytuacjach, to będzie to:

Poza tym, w przypadku korzystania z dopłat bezpośrednich, koniecznością jest wykupienie ubezpieczenie upraw rolnych w wysokości co najmniej 50% upraw.

Podsumowanie

Mamy tutaj więc do czynienia z bardzo poważną kwestią, która zapewnia przetrwanie gospodarstw rolnych, a tym samym bezpieczeństwo całego sektora rolnego w kraju. Warto więc pamiętać, iż wykupienie stosunkowo niedrogiego ubezpieczenia rolnego jest bardzo istotnym elementem dla każdego gospodarstwa.