W trakcie realizacji niektórych prac budowlanych, bardzo często dochodzi do sytuacji, w których niezbędne jest przeprowadzenie prac mających na celu obniżenie poziomu wody gruntowej w danym terenie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku, kiedy prace mają być realizowane w terenie podmokłym, a nie ma możliwości jego ominięcia. W takich przypadkach koniecznością będzie zastosowanie metody igłofiltrowej, która w większości sytuacji tego rodzaju okazuje się być rozwiązaniem zdecydowanie najbardziej skutecznym. Warto tutaj więc przyjrzeć się nieco bliżej całej kwestii, aby mieć możliwość precyzyjnego przeprowadzenia obniżania wody gruntowej, oraz pozyskać wiedzę w zakresie doboru poszczególnych elementów instalacji igłofiltrowej.

Kompletowanie zestawu igłofiltrowego.

W pierwszej kolejności warto sobie tutaj powiedzieć nieco więcej na temat poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu igłofiltrowego, aby perfekcyjnie wiedzieć, jakie są poszczególne zadania do realizacji dla poszczególnych elementów instalacji. W skład zestawu igłofiltrowego wchodzą:

  • Igłofiltry – rury PCV o średnicy 32mm lub 63mm, zakończone perforowaniem, poprzez które zasysana będzie woda gruntowa.
  • Rury wpłukujące – niezbędny element montażowy za pośrednictwem, którego możliwe będzie wprowadzenie igłofiltrów do gruntu na odpowiednią głębokość. Trzeba tutaj pamiętać aby igłofiltry były zamontowane na głębokości co najmniej pół metra większej niż planowana głębokość prowadzenia prac ziemnych.
  • Kolektory ssące – Rury o dużych średnicach, do których podłączane są igłofiltry znajdujące się w ziemi. Odpowiednie dopasowanie ilości kolektorów w jednym rzędzie do mocy agregatu pompowego stanowi tutaj podstawę wydajności instalacji.
  • Agregaty pompowe – serce całej instalacji, odpowiedzialne za wytworzenie podciśnienia i zasysanie wody pojawiającej się w igłofiltrach. Każdy agregat ma swoją określoną moc, a w związku z tym także może obsłużyć określoną z góry ilość igłofiltrów.

Musimy tutaj bardzo starannie i precyzyjnie dopasować do siebie poszczególne elementy instalacji igłofiltrowych, aby praca przy odwadnianiu była efektywna oraz jak najbardziej bezpieczna.

Pozyskiwanie elementów instalacji igłofiltrowych.

Aby możliwe było odwadnianie gruntu metodą igłofiltrową, konieczne jest jednak skompletowanie wszystkich elementów instalacji. Tutaj bardzo często możemy znaleźć firmy oferujące nam gotowe zestawy na wynajem, co w przypadku jednorazowego zapotrzebowania jest rozwiązaniem optymalnym. Niemniej jednak w przypadku kiedy z góry wiemy, że będziemy częściej korzystać z tej metody odwadniania, warto zaopatrzyć się we własne elementy instalacji, co może być dość kosztowne, niemniej jednak w dłuższej perspektywie czasowej, jak najbardziej opłacalne. Jednym słowem należy tutaj określić swoje zapotrzebowanie, i w stosunku do niego, decydować się na zakup elementów instalacji igłofiltrowych, bądź też na jednorazowy ich wynajem.