Realizowane obecnie pomieszczenia akumulatorowni powinny spełniać wszystkie najważniejsze standardy bezpieczeństwa. Jakby nie patrzeć, ładowanie akumulatorów na obiektach produkcyjnych czy też magazynowych, zawsze będzie stwarzać pewne zagrożenie. Należy je wobec tego w jak największym zakresie zminimalizować. Aby tego dokonać zaś, należy zadbać o to, aby akumulatorownie, były prawidłowo przygotowane do działania, oraz wyposażone w niezbędny sprzęt. Dzięki temu, nie będziemy stwarzać zagrożeń zarówno dla pracowników, jak i dla mienia firmy. Dlatego też, tak ważne jest to, aby jednak nie szukać w tym przypadku niepotrzebnych oszczędności. Może się to bowiem z biegiem czasu przełożyć na bardzo poważne straty dla całego przedsiębiorstwa.

Jak powinny być wykonane bezpieczne akumulatorownie?

Wykonanie bezpiecznej w działaniu akumulatorownie, będzie pociągać za sobą stosunkowo spore koszty. Niemniej jednak jest to niezbędne, aby niepotrzebnie nie powodować różnorodnych zagrożeń związanych z ładowaniem baterii trakcyjnych. Najważniejszymi obszarami zagrożenia jest tutaj wyciek kwasu z akumulatorów, co wiąże się z wydzielaniem wodoru. Jest to, jak bardzo dobrze wiemy gaz wybuchowy, wobec czego zagrożenie jest poważne. Aby zredukować poziom niebezpieczeństwa w tym zakresie, koniecznością będzie zadbanie o następujące elementy:

  • System wentylacji
  • System detekcji wodoru

Obydwa systemy powinny być ze sobą połączone. W momencie, kiedy system detekcji wodoru wychwyci jego nadmierne stężenie w pomieszczeniu, dochodzi do automatycznego włączenia wentylacji. Prowadzona będzie z maksymalnym nastawieniem do czasu pozbycia się wodoru z pomieszczenia. Do pewności i bezpieczeństwa, warto także zadbać o system nie iskrzącego oświetlenia w pomieszczeniu.

Wykończenie akumulatorowni oraz osprzęt dodatkowy.

Bezpieczne akumulatorownie powinny także być prawidłowo wykończone. Powinny posiadać niezależną instalację bieżącej wody. Ściany zaś, do wysokości 1,50m, oraz podłogi powinny być wykończone materiałem kwasoodpornym. Bardzo często można się jeszcze jednak spotkać z ryzykownym ustawianiem baterii trakcyjnych oraz prostowników na paletach, bezpośrednio na hali produkcyjnej. Nie ma nic gorszego od takiego działania. Wydzielające się przy ewentualnym wycieku kwasu, gazy, będą natychmiast rozprzestrzeniać się po całym obiekcie, prowadząc do zatrucia pracowników, oraz podnosząc ryzyku wybuchu.

Jeśli chodzi zaś o wyposażenie dodatkowe, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o kwestiach usprawniających obsługę akumulatorowni. Najważniejsze będą tutaj wózki na baterie, zapewniające możliwość ich bezpośrednie załadunku i rozładunku. Bardzo przydatnym wyposażeniem będą także wózki serwisowe, które będą w stanie ułatwić obsługę akumulatorowni. Dzięki wózkom serwisowym, będziemy mieli możliwość sprawnej wymiany płynów w akumulatorach, bez konieczności ich ruszania z miejsca.