Kontrola dostępu, to jeden z najczęściej wdrażanych systemów zabezpieczeń w wielkich firmach czy instytucjach. Na dzień dzisiejszy praktycznie ciężko sobie wyobrazić działanie przedsiębiorstwa bez takiego systemu.
Dzisiaj najbardziej popularne są systemy, które zbudowane są z następujących podsystemów: system telewizji, system alarmowy, system kontroli dostępu.

Każdy z wyżej wymienionych podsystemów może funkcjonować autonomicznie, jednak nie ma żadnej przeszkody, aby działały one jako jeden połączony system. Wtenczas możemy wszystko zarządzać z jednej aplikacji. Ale zajmijmy się tym, co aktualnie najbardziej nas interesuje. Kontrola dostępu Warszawa, to system, jaki po odpowiednim ustawieniu bazy danych może robić naprawdę dużo. Prawidłowo przygotowana baza danych może np. zawierać uprawnienia, do poszczególnych komputerów, pomieszczeń, ponieważ każdy pracownik posiada unikalny login i hasło, za pomocą którego się loguje. Dzięki temu możemy również sprawdzić miejsce użytkownika, oraz sprawdzić, jak długo pracuje.

W naszym kraju najbardziej popularną metodą jest stosowanie karty identyfikacyjnej. Po jej przyłożeniu do czytnika, system ją identyfikuje, jeżeli weryfikacja przebiegła pomyślnie, to system pozwala nam wejść do danego pomieszczenia. Trzeba przyznać, że to rozwiązanie jest dobre, gdyż blokowany jest dostęp do obiektu osób nieuprawnionych.
Oczywiście, każdy system kontroli musi spełniać pewne zadania. Zadania, jakie stawia się systemom kontroli dostępu, to:

  • Kontrola obecności osób uprawnionych do przebywania na terenie poszczególnych obiektów;
  • Ochrona majątku, danych, które są bardzo ważne dla naszej firmy;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa;
  • Integracja z innymi systemami (np. telewizja przemysłowa Warszawa, systemy alarmowe Warszawa;

W skład systemu kontroli dostępu wchodzi: kontroler systemy, czytniki, urządzenia blokujące, oprogramowanie systemu..