Dla każdego kto ma choć trochę do czynienia z bankami pojęcie lokaty jest oczywiste i wydaje się na pierwszy rzut oka, iż w produkcie tym nie ma nic skomplikowanego. Polega on na tym, że klient zostawia bankowi na umówiony okres czasu określoną ilość gotówki. Gdy ten czas minie klient wraca do banku i dostaje z powrotem swoje pieniądze powiększone o kwotę odsetek, które bank wypłaca za to, że mógł dysponować powierzonymi środkami.

Okazuje się jednak, że w rzeczywistości lokaty bankowe to nieco bardziej złożony produkt. Przede wszystkim występuje kilka jeśli nie kilkanaście rodzajów tego typu narzędzi. Osoby, które nie mają z nimi do czynienia mogą sobie nawet nie zdawać spawy z ich istnienia. O większości z nich z pewnością słyszeli studenci kierunków bankowych, choć ze wskazaniem różnic między poszczególnymi typami mógłby być spory problem.

Lokata terminowa

Najpopularniejszym rodzajem lokaty jest terminowa. Zasada jej funkcjonowania została przedstawiona powyżej. W tym przypadku wysokość oprocentowania jest uzależniona od okresu na jaki zostaną powierzone pieniądze, a także od wysokości kwoty, która będzie wpłacana. Im więcej pieniędzy się wpłaca tym oprocentowanie lokat jest wyższe. Aby sprawdzić obecne oprocentowanie i terminy zapadalności lokat wejdź na tę stronę.

Lokata progresywna

Poza terminowymi, wyróżniamy również progresywne. Różnią się one od poprzednich w jednym aczkolwiek istotnym elemencie. W tym przypadku po założeniu lokaty i wpłaceniu określonej kwoty pieniędzy istnieje możliwość by w późniejszym czasie dopłacać kolejne transze. Wzrost zgromadzonego kapitału wpływa bezpośrednio na podniesienie oprocentowania.

Lokata dynamiczna

Banki w swojej ofercie mają również lokaty dynamiczne. Najczęściej są one oferowane na okres jednego roku, choć mogą zostać przedłużone. Mają tę przewagę nad poprzednio wymienionymi, że wpłacone pieniądze można z nich swobodnie wypłacać bez narażenia się na utratę odsetek. Jej nazwa pochodzi również od sposobu naliczania oprocentowania, tzn. jest ono uzależnione od tego jak długo pieniądze znajdują się na lokacie. Im dłużej tym oprocentowanie jest wyższe.

Lokata negocjowana

Dla klientów dysponujących sporą ilością wolnej gotówki banki mogą zaproponować lokatę negocjowaną. Jak sama nazwa mówi, w tym wypadku istnieje możliwość dyskutowania z przedstawicielami banku na temat dopasowania oferty do własnych potrzeb. Takie podejście banków jest zresztą charakterystyczne. Część klientów wykazujących duże dochody jest traktowana w sposób indywidualny, przez bankowców są oni nazywani najczęściej klientem VIP.

E-lokata

W związku z dynamicznym rozwojem Internetu oraz usług internetowych coraz popularniejsze stają się w kraju tzw. e-lokaty. Jak sama nazwa wskazuje są to lokaty zawierane za pośrednictwem sieci. Jako, że banki dążą do tego aby większość klientów obsługiwać w sposób zdalny, ponieważ jest to szybsze i dużo tańsze niż utrzymywanie placówek stacjonarnych, bardzo często mogą zaproponować zdecydowanie wyższe oprocentowanie. Dlatego też zwykle najlepsza lokata jaką udaje się znaleźć porównując ofertę poszczególnych banków to właśnie ta oferowana przez Internet.

.