prawnik

Usługi prawne, nazywane także pomocą prawną, to zakres świadczeń w stosunku do podmiotów posiadających uprawnienia oraz obowiązki, czyli zdolność prawną. Pomoc ta ma spełniać rolę ochrony interesów klienta. Po usługi prawne możemy udać się do adwokata, radcy prawnego oraz notariusza. Pomocą w zakresie przepisów oraz problemów z prawem zajmują się także doradcy prawni, jednakże zakres ich kompetencji jest ograniczony.

Współcześnie powstaje coraz więcej działalności gospodarczych, które zajmują się świadczeniem usług prawnych. Zapotrzebowanie na pomoc tego typu wciąż rośnie, ponieważ coraz więcej obszarów funkcjonowania człowieka zostaje regulowanych za pomocą przepisów prawnych. Usługi prawnicze to przede wszystkim całość doradztwa oraz reprezentowania podmiotu w tematyce prawa karnego. Do szerokiego zakresu tego typu pomocy należy również wsparcie klienta w problemach z innymi dziedzinami prawa, takimi jak: prawo administracyjne, pracy, bankowe, własności intelektualnej. Świadczenia prawne obejmują także usługi notarialne oraz sprawy, które związane są z aukcjami lub przetargami.

W zakres usług pomocy prawnej wchodzi udzielanie wszelkiego rodzaju porad oraz informacji na temat obowiązujących przepisów, wymogów, zakazów oraz uprawnień. Zadaniem prawników jest również tworzenie aktów prawnych, czyli dokumentów określających zasady działania organu lub podmiotu oraz warunki wywołania skutków prawnych w określonym sporze. Pomoc profesjonalistów wiąże się również z zastępstwem procesowym oraz pozaprocesowym. W zakres pomocy prawnej wchodzi także obrona klienta w przypadku spraw karnych, czyli tych, które dotyczą odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia czynu zabronionego, wiążącego się z ryzykiem kary kryminalnej. Całość pomocy jest więc połączeniem świadczenia porad, sporządzenia opinii oraz dokumentacji, a także reprezentowania klienta w sądzie oraz urzędzie.

Aby zająć się działalnością gospodarczą świadczącą usługi prawne należy ukończyć wyższe studia z zakresu prawa oraz uzyskać tytuł zawodowy. W zależności od indywidualnych preferencji, zainteresowań oraz uzdolnień prawnik może dokonać specjalizacji w wybranym, wąskim zakresie prawa. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż nie każda osoba, która ukończyła prawnicze studia może dysponować pełnymi uprawnieniami do oferowania tego typu usług. Zastępstwo procesowe oraz sporządzanie aktów prawnych leży w kompetencji wyłącznie profesjonalistów, którzy zdobyli uprawnienia zawodowe w toku aplikacji lub pracy zawodowej. Do grupy tej zaliczają się adwokaci, jak Adwokat Jakub Koryl z Krakowa – www.koryl.com.pl – oraz radcowie prawni. Mniej wymagająca pomoc prawna (sporządzanie podań, udzielanie porad) to zadanie przede wszystkim doradców prawnych.