Psychoterapia grupowa Warszawa polega czasami na tzw. „indywidualnej pracy na tle całej grupy”. Sam terapeuta psycholog w większej mierze zwraca uwagę na procesy, jakie zachodzą w każdym pacjencie, niż proces zachodzący na tle całej grupy.

Istotną cechą psychoterapii grupowej jest zajście interakcji pomiędzy jej uczestnikami, a nie jak to ma miejsce w terapii indywidualnej (pacjent do terapeuty). W takiej grupie dochodzi do utworzenia się norm grupowych. Dochodzi do otwartej komunikacji, przez co wywoływane są pożądane u pacjentów zmiany.

W grupach terapeutycznych wyróżniamy cztery podstawowe fazy.

W pierwszej pacjenci skupiają się głównie do opowiadana o własnych problemach (nałogach, chorobach). Cecha charakterystyczną tej fazy jest brak ufności do członków grupy oraz psychologa. W II fazie często powstają pomiędzy pacjentami konflikty. Ale mimo kłótni i napięć tworzona jest spójność grupy, co powoduje że wzrasta chęć poznania reszty.

W III fazie konflikty i napięcia w grupie słabną, coraz chętniej otwierają się na resztę grupy , dzięki wszyscy zastanawiają się nad przedstawionym problemem. Natomiast w IV fazie praca którą zajmuje się psycholog Mokotów prowadzi do wglądu w siebie, pacjenci zmieniają swoje postawy, starają się ćwiczyć nowe zachowania.

Co daje nam udział w grupie terapeutycznej?

Daje nam okazję do zorientowania się , jaką rolę pełnimy w naszym systemie społecznym. A sama praca w grupie wpływa na podwyższenie poziomu motywacji poszczególnych osób.  Dzieje się tak dlatego, że w grupie każdy z nas wykazuje większą aktywność i zaangażowanie. Praca w grupie powoduje, że wyzwala się w nas poczucie wspólnoty oraz solidarności. Daj nam również możliwość nauki nowego sposobu rozwiązywania wielu problemów. Oczywiście, nie każdy nadaje się do takiej terapii grupowej, dlatego ważnym jest wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniej rozmowy z kandydatem..