Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje takie pojęcie jak bankowość prywatna. Nie chodzi w tym wypadku jednak o to, kto jest właścicielem banku. Bankowość prywatna polega na indywidualnym, kompleksowym podejściu do klienta, który jest bardzo zamożny.

Szacuje się, że by zostać uznanym za klienta bankowości prywatnej, należy dysponować majątkiem przekraczającym równowartość jednego miliona dolarów. Osoba, która dysponuje taką kwotą pieniędzy może być traktowana w sposób indywidualny. Indywidualność ta polega przede wszystkim na przydzieleniu osobistego doradcy finansowego, który będzie dbał o takiego klienta i proponował mu najkorzystniejsze w danej chwili produkty i rozwiązania.

Charakterystyka lokaty rentierskiej

Jednym z produktów bankowości prywatnej jest lokata rentierska. Choć zasadą działania przypomina tradycyjną lokatę terminową, różni się od niej kilkoma istotnymi elementami. Przede wszystkim jak wcześniej zostało wspomniane jest to produkt przeznaczony dla klientów dysponujący dużą kwotą wolnych środków, które mogą ulokować na długi okres czasu. Najkorzystniejsze lokaty rentierskie jakie są dostępna na rynku, charakteryzują się oprocentowaniem w wysokości 4-6 %.

Często zdarza się tak, że jest oprocentowanie jest niższe, niż w tradycyjnej lokacie terminowej. Na czy więc polega jej przewaga? Otóż jej cechą charakterystyczną jest to, że odsetki z lokaty nie są dopisywane na rachunku, lecz wypłacane są na osobne konto. Jest to więc swego rodzaju wynajmowanie gotówki bankowi, który za możliwość korzystania z tej gotówki, płaci właścicielowi określoną kwotę odsetek. Tego typu produkty pozwalają właścicielowi tworzyć dochód pasywny, czyli stały dopływ gotówki bez konieczności podejmowania pracy, czy jakiegokolwiek innego działania. Wysoki dochód pasywny pozwala być tzw. rentierem, czyli osobą utrzymującą się z zysków jakie generują jego produkty finansowe. Bankowość prywatna w Polsce dopiero się rozwija, wraz z pojawianiem się nowych milionerów. Można oczekiwać, że kolejne produkty przeznaczone do zamożnych klientów będą wkrótce zyskiwać na popularności.

.