Kurs instruktora boksu to oferta edukacyjna dla osób, które lubią ten sport oraz dbanie o sprawność fizyczną. Kurs tego typu daje po ukończeniu uprawnienia do pracy w ośrodkach i klubach sportowych, może także posłużyć jako podnoszący kwalifikacje kurs specjalistyczny instruktorom wychowania fizycznego.

Kursant może także na podstawie uzyskanego certyfikatu założyć własną szkółkę sportową. Mamy tu zarówno część teoretyczną, jak i oczywiście praktyczną. Kurs teoretyczny obejmuje zasady techniki treningu, w jego ramach uczona jest także historia boksu. Praktyka obejmuje naukę techniki w praktyce, w tym takie rzeczy jak pozycje bokserskie, walka w zwarciu, walka na dystans, ciosy sierpowe, ciosy proste oraz techniki obrony jak wspomniano, ukończenie kursu umożliwia prowadzeni własnej szkółki, toteż mamy tu edukację pod kątem organizowania zawodów, dowiemy się także, na czym polega odpowiedzialność cywilno-prawna instruktora. Kursy tego typu prowadzą zarówno państwowe związki sportowe, jak też niepubliczne szkoły umiejętności oraz placówki edukacyjne. Zdarza się także, że kurs instruktora boksu prowadzony jest przez sam klub bokserski.

Nieco inny jest kurs trenera personalnego, jednak może stanowić świetne uzupełnienie kursu instruktora boksu. Tutaj edukacja dotyczy dostosowywania ćwiczeń pod indywidualne potrzeby ucznia, co obejmuje dopasowanie zajęć nie tylko do zainteresowań, ale również stanu zdrowia uczonego. W związku z tym kurs tego typu obejmuje takie elementy jak pomoc medyczna, anatomia, a nawet dieta. Odbycie kursu trenera personalnego umożliwi nie tylko tworzenie programu dla jednej osoby, ale pozwoli również na przygotować program ćwiczeń dla grupy uczestników zajęć. Oczywiście kurs tego typu przeznaczony jest nie tylko dla instruktorów boksu, ale również wszelkich innych rodzajów aktywności fizycznej (np. fitness, kulturystyka)..