Jak poprawić bezpieczeństwo danych oraz środków trwałych w firmie? Jak uchronić się przed dostępem do firmy osób niepowołanych? Jak zmniejszyć ryzyko włamania do firmy?  Te pytania zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Coraz częściej tym tematem interesują się także osoby prywatne, które chciałyby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w swoich domach czy też mieszkaniach.

Aby zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa, czy to w domu czy też miejscu pracy, warto zastosować nowoczesny system kontroli dostępu. Jak wygląda taki system i na czym on polega? W teorii zasada jest prosta, dostęp do kluczowych pomieszczeń w firmie czy po prostu dostęp do domu, powinien być zarezerwowany jedynie dla zaufanych pracowników, użytkowników czy domowników. Ale w jaki sposób to zrobić, żeby do naszej posiadłości nie dostał się nikt postronny? Najlepiej zastosować elektroniczne urządzenia do kontroli dostępu, które na podstawie odpowiednich identyfikatorów rozpoznają osobę i na podstawie udzielonych jej w systemie uprawnień, udzielą jej dostępu do pomieszczenia. Takimi identyfikatorami mogą być zarówno karty zbliżeniowe czy też cechy biometryczne, takie jak odcisk palca, linie papilarne dłoni czy skan układu żył

W praktyce wygląda to tak, że drzwi do pomieszczeń z ograniczonym dostępem wyposażone są w elektrozaczepy, bądź zwory elektromagnetyczne, które uniemożliwiają ich otwarcie bez zezwolenia kontrolera. Kontroler z kolei wyposażony jest w czytnik kart zbliżeniowych lub skaner odcisku palca. System taki działa całkowicie w oparciu o sieć TCP/IP wraz z serwerem i bazą danych, gdzie rejestruje się informacje o tym kto i kiedy wchodził do chronionego pomieszczenia.

Kontrola dostępu umożliwia również archiwizację danych o przemieszczaniu się pracowników po zakładzie pracy, dzięki czemu pracodawca w każdej chwili może sprawdzić, które osoby i o jakiej godzinie wchodziły do poszczególnych pomieszczeń. System zintegrowany z odpowiednim oprogramowaniem kontroli dostępu i bazujący na dobrych urządzeniach kd, może również spełniać wiele innych funkcji takich jak rejestracja czasu pracy czy księga wejść i wyjść.

 .