zdrowie_tlumaczenia_medyczne

Istnieje wiele dróg prowadzących do jednego celu. Niemniej jednak jedne są gładkie, przyjemne i proste, inne natomiast kręte, trudne i wyboiste. Która z nich jest najlepsza? Hmm, to zależy od wielu zmiennych, które należy najpierw przeanalizować.

Jak nie wpaść w pułapkę nierzetelnego przysięgłego tłumaczenia medycznego?

Odpowiadając na pytanie zadane w tytule niniejszego artykułu w kontekście obrania odpowiedniej drogi, chciałbym zauważyć, iż przysięgłe tłumaczenia tekstów specjalistycznych, a medycznych w szczególności, stanowią złożony problem. Otóż żaden tłumacz przysięgły nie jest alfą i omegą, gdyż jako absolwent studiów w zakresie filologii obcej nie mógł zgłębić wszystkich dziedzin wiedzy i techniki. Wobec tego oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu biura tłumaczeń specjalistycznych można dojść do konkluzji, iż profesjonalne podejście do rozwiązania problemu polegać powinno na dwustopniowym tłumaczeniu dokumentów urzędowych. Droga na skróty, która polega na przekazaniu tekstu dokumentacji medycznej bezpośrednio do tłumaczenia filologowi obcemu, pozornie gładka i prosta, niestety najczęściej zapędzi Cię w kozi róg. Powód? Może i otrzymasz dość szybko tłumaczenie swojej dokumentacji medycznej i choć nie będzie można mieć zastrzeżeń do mocy prawnej takiego przekładu, to jednak jego poprawność, czyli wartość merytoryczna w znakomitej większości przypadków będą pozostawiały wiele do życzenia. Zresztą sami tłumacze przysięgli w 90% procentach przypadków nie podejmują się tłumaczenia historii choroby pacjentów, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i ograniczeń swojego zrozumienia dziedziny, która medycyną się zowie.

Dwuetapowy proces tłumaczenia przysięgłego tekstu specjalistycznego

Tutaj z odsieczą przychodzi biuro tłumaczeń medycznych Best Text (fachowy artykuł tutaj), które wykonuje pracę dwuetapowo. W pierwszej kolejności Twój tekst trafia do specjalisty – lekarza lub osoby z pełnym wyższym wykształceniem okołomedycznym, np. biochemika, biegle znającego również język obcy, najczęściej angielski lub niemiecki. Tłumacz medyczny wykonuje merytoryczny przekład. Na kolejnym etapie tłumacz przysięgły wykonuje uwierzytelnienie przekładu zwykłego wykonanego przez tłumacza medycznego, czyli poświadczenie jego zgodności z dokumentem źródłowym i nadanie mu mocy prawnej. Podbity okrągłą pieczęcią oraz podpisany przez tłumacza przysięgłego dokument wynikowy Klient otrzymuje w wersji skanu na e-mail bądź (najczęściej) w wersji wydruku do odbioru osobistego lub przesłanego kurierem, względnie Pocztą Polską.

Przewaga biura tłumaczeń nad tłumaczem niezależnym

Przewaga biura tłumaczeń nad pojedynczym niezależnym tłumaczem w przypadku specjalistycznych tłumaczeń przysięgłych uwypukla się poprzez fakt, iż biuro jest w stanie zapewnić znacząco wyższą jakość usługi tłumaczenia z uwagi na sporą bazę tłumaczy, których profil wykształcenia i doświadczenia dopasowywany jest indywidualne pod konkretne zlecenie. Dlatego warto wybrać tę drogę, która może i okaże się nieco droższa, lecz w ostatecznym rozrachunku będzie korzystniejszym rozwiązaniem, szczególnie gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzkie.