Współcześnie w kwestii klejenia ze sobą różnorodnych materiałów w wielu branżach, najczęściej stosowane są kleje utwardzane promieniowaniem UV. Gwarantują one stosunkowo niski koszt wykonania spoiny, oraz jej dobre właściwości mechaniczne. Proces klejenia z zastosowaniem tej technologii nie odbiega znacznie od klejenia w jakichkolwiek innych technologiach. Fakt zaś, że można go stosować do różnorodnych materiałów, sprawia, iż jest wykorzystywane w wielu różnorodnych branżach. Warto tutaj przyjrzeć się kwestii zastosowania tej technologii oraz jej przebiegu. Jest to bowiem bardzo ciekawe rozwiązanie dla wielu branż i różnych modelów produkcyjnych.

Przebieg procesu klejenia z utwardzaniem klejów promieniowaniem UV.

Oczywiście w celu zastosowania tej technologii stosowane będą odpowiednie kleje. Niektóre są jednoskładnikowe zaś inne dwuskładnikowe. W zależności od typu klejonych materiałów będą stosowane odpowiednie typy klejów. Przede wszystkim trzeba będzie w pierwszej kolejności prawidłowo przygotować powierzchnie przeznaczone do klejenia. W tym celu należy je starannie oczyścić i pozbawić wszelkich zadziorów. Następnie powierzchnie powinny być jeszcze poddane odtłuszczaniu, aby spoina mogła prawidłowo się trzymać i żadne substancje nie prowadziły do jej osłabienia. Na każdą z tak przygotowanych powierzchni możemy nanieść następnie równomierną warstwę kleju, po czym klejone przedmioty można ze sobą złączyć. Ostatecznie pozostaje nam jedynie utwardzenie spoiny. W tym celu wykorzystywane są odpowiednio dostosowane do tego zadania promienniki UV do utwardzania klejów. Są to w pewnym sensie lampy, które zamiast żarówek posiadają żarniki emitujące promieniowanie UV. W ciągu nawet 10 sekund napromieniowywania może dojść do pełnego utwardzenia spoiny. Zależy to przede wszystkim od zastosowanego typu kleju, oraz grubości i wielkości spoiny.

Zalety stosowania technologii utwardzania klejów UV.

Warto sobie tutaj także powiedzieć o tym, iż stosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV niesie za sobą określone korzyści. Przede wszystkim osiągamy tutaj trwałą i solidną spoinę. Jej wykonanie należy do stosunkowo przystępnych cenowo. Nawet jeśli uwzględnimy że promiennik UV dla przemysłu będzie także swoje kosztować. Tutaj największym kosztem będą wspomniane już przez nas żarniki UV. To one się zużywają i to one podlegać będą okresowej wymianie na nowe. Ważnym jest też aby były one w stu procentach sprawne, bowiem w przeciwnym przypadku, utwardzanie spoiny nie będzie przebiegało prawidłowo, a to doprowadzi do jej wstępnego osłabienia. W celu zapewnienia sobie prawidłowego utwardzania, stosowane są odpowiednie testery do sprawdzania wydajności pracy żarnika. Dzięki temu też, na bieżąco można wychwytać zużywające się żarniki i wymieniać je na nowe. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniego poziomu pracy w procesie utwardzania. Jest więc kwestią w sumie zasadniczą do utrzymania prawidłowego poziomu pracy promienników UV do utwardzania klejów.