Ubezpieczenie OC rolnika, to bardzo ważny pakiet ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zawodowej. Jest to w zasadzie pakiet odpowiadający ubezpieczeniu, które znamy wszyscy, jako właściciele pojazdów samochodowych. W przypadku ubezpieczenia OC rolnika, chodzi jednak o ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, w trakcie prowadzenia prac związanych z działalności gospodarstwa rolnego. W wielu przypadkach będzie to ubezpieczenie obowiązkowe do wykupienia. W niektórych zaś, absolutnie dobrowolne, co jednak nie znaczy, iż nie warto sobie nim zaprzątać w takich sytuacjach głowy.

Dlaczego ubezpieczenie OC dla rolnika jest korzystnym rozwiązaniem?

Przede wszystkim ze względu na fakt, iż w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim, nie trzeba będzie ponosić kosztów wypłaty zadośćuczynienia z własnej kieszeni. W takich bowiem przypadkach, szkody będą pokryte z ubezpieczenia, a wypłaci je ubezpieczalnia. Wystarczy, aby w trakcie prowadzenia prac rolnych, doszło do kolizji z samochodem osobowym i już mamy do czynienia ze zdarzeniem podlegającym ubezpieczeniu. W przypadku braku wykupienia tego typu ubezpieczenia, trzeba będzie pokryć koszty z własnej kieszeni. Można więc powiedzieć, iż ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego to bardzo ważna kwestia, podnosząca poziom bezpieczeństwa finansowego gospodarstwa na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych.

Kiedy ubezpieczenie OC dla rolnika jest obowiązkowe?

W wielu przypadkach, ubezpieczenie UC dla rolnika staje się obowiązkowe. Dokładne regulacje w tym zakresie określa jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. W myśl jej zapisów, osoba fizyczna, rozliczająca się w przynajmniej części podatkiem rolnym oraz prowadząca gospodarstwo o łącznej powierzchni upraw przekraczającej 1 ha, jest obowiązana do wykupienia ubezpieczenia OC dla rolnika, oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Koszty wykupienia tych ubezpieczeń nie należą do najbardziej wygórowanych. Co więcej, możemy dowolnie wybrać ubezpieczalnię, która zagwarantuje nam najlepsze warunki ochrony prawnej w razie jakichkolwiek zdarzeń podlegających pod ubezpieczenie.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż ubezpieczenie OC dla rolnika to bardzo ważna kwestia, której nie powinno się bagatelizować. Koszty wykupu na rok są w zasadzie stosunkowo niskie, toteż nie stanowią większego obciążenia finansowego dla gospodarstw rolnych. Posiadanie zaś odpowiedniego pakietu ubezpieczenia, jest gwarancją, iż w razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń losowych, rolnik, nie będzie musiał kosztów zadośćuczynienia pokrywać z własnej kieszenie, co w wielu przypadkach może się okazać obciążeniem nie do udźwignięcia.