Osiąganie dobrych jakościowo efektów pracy w warsztacie lakierniczym, w dużej mierze uzależnione jest od posiadanego wyposażenia warsztatu, jak również od prawidłowej filtracji powietrza doprowadzonego do wnętrz pomieszczeń warsztatowych. W tym celu trzeba będzie przede wszystkim zainwestować w odpowiedni system wentylacji z filtracją powietrza, który zagwarantuje przechwytywanie zanieczyszczeń zewnętrznych. Do tego koniecznością będzie inwestycja w filtry ścienne, podłogowe oraz sufitowe, które będą przechwytywać zanieczyszczenia wewnętrzne. Ostatecznie warto także zainwestować w kabinę lakierniczą, która podniesie jakość wykonywanych prac lakierniczych, zapewniając jeszcze większy poziom czystości i sterylności przestrzeni roboczej.

Kabina lakiernicza i jej zakup.

Jak już wspomnieliśmy, jedną z inwestycji, które trzeba będzie wykonać, jest zakup kabiny lakierniczej, której zadaniem jest stworzenie idealnych warunków do przebiegu procesu lakierniczego. Kabina lakiernicza posiadać będzie własny, niezależny system filtracji powietrza, dzięki czemu powietrze wstępnie oczyszczone przez zewnętrzny, warsztatowy system nawiewno wywiewny, będzie tutaj dodatkowo oczyszczone z pozostałych jeszcze zanieczyszczeń, a co za tym idzie, we wnętrzu kabiny będziemy mieć praktycznie idealnie sterylne warunki do lakiernictwa. Oczywiście trzeba będzie pamiętać o tym, aby regularnie wymieniać filtr do kabiny lakierniczej, bowiem zbyt wielkie jego zabrudzenie, będzie ograniczać przepływ powietrza do wnętrza, co nie sprzyja przeprowadzaniu procesu lakierniczego. Bardzo ważne jest tutaj także to, aby zaopatrzyć się w kabinę lakierniczą z niezależnym, autonomicznym systemem sprężania powietrza, co także wpłynie korzystnie na prace lakiernicze, bowiem powietrze to będzie oczyszczone i osuszone, co przełoży się na lepszą jakość lakierowanych powierzchni.

Filtracja pomieszczeń lakierniczych.

Wspomnieliśmy także o tym, iż niezbędne będzie zainwestowanie w system wentylacji pomieszczeń lakierniczych. Tutaj bardzo ważne będzie zainwestowanie w system nawiewno wywiewny z odpowiednimi filtrami przechwytującymi zanieczyszczenia pochodzenia atmosferycznego. Do tego, bardzo istotnym elementem będą także filtry podłogowe, sufitowe oraz ścienne, które będą mieć za zadanie przechwytywanie zanieczyszczeń pojawiających się wewnątrz pomieszczeń lakierniczych. Tego typu zanieczyszczenia pojawiają się automatycznie. Każdego dnia generują się przecież w warsztatach duże ilości pyłu i kurzu, które będą negatywnie wpływać na procesy lakiernicze, a co za tym idzie, należy się ich skutecznie pozbyć, aby osiągnąć jak najlepszy poziom efektywności pracy warsztatu. Jednym słowem, osiąganie dobrych efektów, wymaga pewnych nakładów finansowych, w prawidłowe oczyszczenie wewnętrznej atmosfery, co pozwoli nam na utrzymanie dogodnych warunków do prawidłowego przebiegu procesu lakierniczego.