Aby możliwe było świadczenie usług lakierniczych na jak najwyższym poziomie jakości, należy przede wszystkim skupić się na najważniejszych inwestycjach w warsztatach. W tym aspekcie, kwestiami kluczowymi jest zadbanie o jak najwyższy poziom czystości wewnętrznej atmosfery roboczej w warsztatach. W tym celu należy przede wszystkim poczynić odpowiednie inwestycje w zakresie filtracji powietrza doprowadzanego do wnętrza warsztatu. Następnie zaś, zadbać także o wychwyt zanieczyszczeń wytwarzanych bezpośrednio we wnętrzu warsztatu. Dziki tego typu działaniom, jakość świadczonych usług lakierniczych będzie mogła zostać utrzymana na odpowiednio wysokim poziomie.

Jak utrzymać jakość świadczonych usług lakierniczych na wysokim poziomie?

W pierwszej kolejności trzeba będzie tutaj zadbać o zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego. Są to wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia trafiające do warsztatu, z zewnątrz, wraz z doprowadzonym powietrzem atmosferycznym. Aby to osiągnąć, należy zastosować odpowiedniej klasy filtry kieszeniowe na wlotach powietrza do systemu wentylacji. Dziki temu działaniu, wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia zewnętrzne, zostaną skutecznie wychwycone, zanim przedostaną się do wnętrza pomieszczeń warsztatowych, w szczególności zaś do strefy nakładania lakieru.

Dlaczego zanieczyszczenia są tak niekorzystne?

Ze względu na fakt, iż mieszając się z mgiełką lakierniczą w procesie lakierniczym, będą osiadać na malowanych elementach łącząc się z warstwą nakładanego lakieru. Skutkiem tego, powierzchnia lakierowania nie będzie idealnie gładka, co jest ważna, jak również nie będzie wykazywać takiego samego poziomu odporności na działanie czynników zewnętrznych. Tak wykonane warstwy lakieru, z dużymi ilościami zanieczyszczeń będą po prostu mniej trwałe i mniej odporne na działanie wszelkich czynników zewnętrznych, takich jak chociażby intensywna ekspozycja na działanie promieni słonecznych. Z czasem zaczną się łuszczyć i odchodzić, co w tym przypadku jest po prostu niedopuszczalne. Aby utrzymać więc wysoką jakość świadczonych usług lakierniczych, należy przede wszystkim zadbać o wysoki poziom czystości atmosfery roboczej w warsztatach.

Filtracja powietrza w warsztatach.

Kluczową kwestią będzie tutaj więc filtracja powietrza w warsztatach. Należy zadbać o odpowiednie filtrowanie powietrza doprowadzanego z zewnątrz, jak również o stałe oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń pojawiających się wewnątrz warsztatu. W zasadzie każdy dostawca filtrów warsztatowych dla lakiernictwa będzie w stanie zagwarantować nam odpowiedniej klasy filtry, dzięki którym utrzymamy wysoki poziom czystości. Wśród znajduje się na przykład filtr sufitowy dla lakierników, czy też filtry podłogowe oraz ścienne. Ich zadaniem jest przechwytywanie wszelkich zanieczyszczeń unoszących się wewnątrz warsztatu, zanim zdążą one przedostać się do strefy nakładania lakieru. Jest to niezwykle istotne i wpływa na jakość świadczonych usług lakierniczych w bardzo wyraźny, wręcz bezpośredni sposób.