Wpłacając nadwyżkę środków finansowych na lokatę bankową nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co zdarzy się w przyszłości. Przy dzisiejszej sytuacji ekonomicznej wizja utarty pracy nie musi być wcale tak odległa. Choroba czy wypadek to zdarzenia losowe, które mogą przydarzyć się każdemu. Wystarczy taka niespodziewana sytuacja… i nagle potrzebujemy większej gotówki. Oczywiście pieniądze wpłacone na lokatę możemy w każdej chwili wypłacić, ale pociąga to za sobą określone konsekwencje finansowe. Na pewno nie stracimy nawet ułamka z wniesionego wkładu początkowego. Jakie są zatem skutki finansowe zerwania lokaty?

Nasze straty będą wiązać się ze sposobem naliczania odsetek. Zazwyczaj zrywając lokatę stracimy odsetki w całości lub w części. Są banki, które pozbawią nas całkowicie zysków z lokaty. W części z nich odzyskamy oprocentowanie, ale według najniżej stawki i tylko pod warunkiem, że pieniądze były na lokacie przez określony czas, przykładowo trzy miesiące. W skrajnych przypadkach może się zdarzyć, że bank w ramach umowy nałoży na nas karę finansową za zerwanie lokaty. Jak uchronić się przed stratą zysku w postaci odsetek, jeżeli zrywamy lokatę?

Musimy podjąć odpowiednią decyzję już w momencie wyboru lokaty. Najlepsze lokaty w takim przypadku to lokaty jednodniowe bez podatku Belki. Wybierając to rozwiązanie mamy pewność, że oprocentowanie lokat będzie w miarę wysokie, a jednocześnie będziemy mieli stały dostęp do naszego wkładu. Zwykłe lokaty bankowe tego nie gwarantują. Korzyści z lokat jednodniowych są wymierne. Po pierwsze nie poniżmy kosztów związanych z podatkiem od zysków kapitałowych, a takim podatkiem obłożona jest każda inna lokata bankowa. Po drugie zaś w każdej sytuacji możemy wycofać wkład i odebrać należne nam odsetki. Takie rozwiązanie jest bardzo komfortowe i korzystne dla klientów banków. Lokata otwierana jest na jeden dzień i każdego kolejnego dnia jest automatycznie odnawiana. Bank codziennie nalicza odsetki i zasilają one kwotę lokaty jednodniowej albo też przesyłane są bezpośrednio na konto bankowe właściciela lokaty. Nie wiąże się to z żadnym wysiłkiem ze strony klienta banku.

Można zastanawiać się, co jest lepsze zwykła lokata bankowa czy lokata jednodniowa. Oczywiście wszystko zależy od naszych potrzeb i oczekiwań. Przy bogactwie ofert bankowych warto poszukiwać takich rozwiązań, które najbardziej nas usatysfakcjonują. Porównanie lokat przy obecnym dostępie do różnorodnych źródeł informacji nie jest niczym skomplikowanym. A wybór najlepszej lokaty może przynieść nam realne zyski.

.