szkolenie coaching

Menedżerowie, kierownicy i szefowie powinni znać dobre praktyki w motywowaniu swoich pracowników. Wiadomym jest przecież, że można to robić dobrze i źle, a żeby nie wytworzyć w pracy nieprzyjemnej atmosfery, trzeba znać zasady, na jakich opierają się skuteczne i przemyślane działania. Motywacja pracowników sama w sobie to potężne źródło możliwości dla każdego, kto zajmuje kierownicze stanowisko.

Dobrze wykorzystana może znacznie podnieść efektywność w firmie. Źle wykorzystana, może natomiast sprawić, że nie osiągniemy żadnego efektu, albo efekt będzie dla nas niekorzystny.

Każdy coaching menedżerski zakłada, żeby wyjść od tego, czego potrzebuje nasz pracownik i tym go zmotywować. To swego rodzaju marchewka, którą machamy mu przed nosem. Nie zawsze będzie chodziło o wyższe zarobki, czasem w grę wchodzi zmiana zasad pracy, lepsze warunki socjalne itd. Przede wszystkim nie motywujmy tym, co pracownikowi nie jest do szczęścia potrzebne. Takie działanie nic nam nie da, bo człowiek dąży do tego, żeby osiągać własne cele, on nie będzie osiągał naszych celów, nawet, jeżeli zaczniemy go do tego zmuszać podstępem. W drugiej kolejności należy unikać wywierania presji, tj. takiej negatywnej motywacji, która mówi, że jeśli czegoś nie zrobisz, to zostaniesz za to ukarany. To tak nie działa i nie na tym nam zależy.

Negatywna motywacja sprawia, że pracownik nie będzie nas szanował, a nawet uzna nas za tyrana czy wyzyskiwania. Coaching menedżerski pozwoli uniknąć tych i innych błędów i pokazać, dlaczego ludzie lubią wykonywać dane czynności, albo dlaczego ich nie wykonują. W obu przypadkach przyczyny są bajecznie proste, a rozpoznanie ich daje nam większą władzę nad nasza firmą i możliwość osiągania lepszych efektów.