Jednymi ze zdecydowanie najważniejszych instalacji w każdym budynku mieszkalnym, będą instalacje wodne. Zarówno jeśli chodzi o wodę zimną, jak i ciepłą wodę użytkową, a także o instalacje cyrkulacji. Każda z nich pełnić będzie bardzo ważną rolę przekładająca się na poziom komfortu korzystania z domu. Warto także pamiętać o tym, iż instalacje wodne będą wymagać prawidłowej instalacji. Ta zaś, jest możliwa poprzez przestrzeganie odpowiednich norma w tym zakresie, jak również poprzez doświadczenie oraz szeroką wiedzę w tym zakresie. Warto tutaj więc zwrócić uwagę na kwestię montażu instalacji wodnych, aby był on przeprowadzony w jak największym zakresie prawidłowo.

Instalacje wodne, ich rodzaje i zastosowanie.

Tak jak już powiedzieliśmy we wstępie, instalacje wodne Bielsko Biała to przede wszystkim trzy rodzaje instalacji. Każda z nich będzie charakteryzować się nieco odmiennym przeznaczeniem, wobec czego też, powinna być wykonana w inny sposób.

  • Instalacja wody zimnej – będzie zapewniać dystrybucję zimnej wody zarówno do kranów jak i do innych jej odbiorników. Chodzi tutaj na przykład o podgrzewacze wody, pralki, kotły CO.
  • Instalacja ciepłej wody użytkowej – rozprowadzana przede wszystkim do kranów w kuchni i łazience
  • Instalacja cyrkulacji wody – stosowana łącznie z instalacją ciepłej wody użytkowej. Zapewnia minimalizowanie czasu oczekiwania na dostarczenie ciepłej wody do kranu. W tym przypadku, wykonywany jest obieg ciepłej wody z jej źródła do kranu. Woda w tym obiegu nieustannie krąży, napędzana pompką o niskim zapotrzebowaniu energetycznym. Dzięki temu regularnie przy samym kranie będziemy mieć ciepłą wodę. Prowadzi to do pewnych oszczędności, wobec czego w wielu przypadkach może się okazać korzystnym rozwiązaniem.

Każda z tych instalacji będzie wymagać zastosowania innych technologii, innych rur prowadzących o zróżnicowanych średnicach. Do wody zimnej, z reguły będą stosowne rury PVC, gdyż w tym przypadku nie mamy do czynienia z większymi wymaganiami. W przypadku wody ciepłej powinny być stosowane rury miedziane, tak samo jak w przypadku instalacji cyrkulacji c. w. u. Generalnie, w każdym przypadku trzeba zastosować odmienną technologię, aby zagwarantować sobie maksymalny poziom efektywności pracy instalacji.

Jak montować instalacje wodne?

Prawidłowy montaż instalacji wodnych będzie tutaj także odgrywać bardzo istotną rolę. Zapewniać będzie wydajną i efektywną pracę całej instalacji. Najlepiej, jeśli montażem instalacji wodnych zajmie się odpowiedni fachowiec, posiadający wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Trzeba tutaj bowiem przestrzegać aktualnie obowiązujących norm, dzięki którym przyszła praca instalacji będzie wydajna, komfortowa i bezpieczna. Wybór konkretnej technologii także będzie mieć znaczenie, głównie jednak ze względu na koszty i przyszłą trwałość instalacji. Warto tutaj zdecydować się na najbardziej trwałe rozwiązania, bowiem pozwala uniknąć to kosztownych remontów w przyszłości. Remonty takie bowiem pociągają za sobą koszt niewspółmiernie wysoki, w stosunku do dodatkowego kosztu związanego z wyborem trwalszej technologii wykonania instalacji. Wybór powinien być więc w tym przypadku jak najbardziej oczywisty.