Współczesne budownictwo techniczne, regularnie wręcz wykorzystuje nowoczesne materiały geosyntetyczne, do zapewnienia większego poziomu trwałości wznoszonych konstrukcji. Tego typu geotkaniny czy tez geokompozyty, będą wykorzystywane przede wszystkim w budowie dróg i austral., sztucznych zbiorników wodnych, parkingów placów manewrowych a także lotnisk. Ich podstawowym zadaniem w tym przypadku jest wzmacnianie struktury budowanych obiektów, oraz zapewnienie im większego poziomu trwałości w obliczu obciążeń eksploatacyjnych. Warto więc przyjrzeć się tym zagadnieniom nieco bliżej, aby mieć podstawowe przynajmniej pojęcie o zastosowaniu materiałów geosyntetycznych we współczesnym przemyśle budownictwa technicznego.

Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie technicznym.

Przede wszystkim, trzeba tutaj zwrócić uwagę na kwestię tego, iż w przypadku nowoczesnego budownictwa technicznego, głównie w zakresie budowy dróg i autostrad, materiały geosyntetyczne stanowią wręcz podstawowy materiał, niezbędny do wykonywania warstw podbudowy. Ich zastosowanie w tym przypadku ma zadanie przede wszystkim ustabilizowanie podbudowy i zapewnienie jej stabilnej pracy, bez ryzyka jej przemieszczania się, co przecież natychmiast zaowocowałoby problemami na warstwach nawierzchni bitumicznej. Wszelkie przesunięcia i zapadnięcia, skutkują tutaj pęknięciami i wgłębieniami w nawierzchni, wobec czego należy ich za wszelką cenę uniknąć. Przy odpowiednim zastosowaniu materiałów geosyntetycznych, takich jak chociażby geotkaniny i geokompozyty możemy ustabilizować warstwę podbudowy i zabezpieczyć ją przed przesuwaniem się wskutek oddziaływania sił związanych z naturalnym procesem eksploatacji drogi. Geotkaniny i geokompozyty będą także wykorzystywane do wzmacniania i zabezpieczania warstw gruntu w nasypach wzdłuż nowo budowanych dróg, dzięki czemu, opady atmosferyczne nie będą wpływać na wypłukiwanie warstw gleby, które mogłyby zamulać cała infrastrukturę okalającą nowo budowane drogi i autostrady.

Konstrukcja i parametry techniczne geosyntetyków.

Jeśli chodzi o największe zalety materiałów geosyntetycznych, to przede wszystkim chodzi tutaj o ich odporność na działanie czynników zewnętrznych. Są one wykonywane z płaskich włókien poliestrowych lub polipropylenowych, które charakteryzują się wysokim poziomem odporności na działanie promieni UV, czy też związków chemicznych, skutkiem czego nawet ich zabudowa w przypowierzchniowej warstwie gruntu nie będzie ich narażać na uszkodzenia związane z działaniem czynników atmosferycznych. Można nawet powiedzieć, iż ich trwałość w tym zastosowaniu szacowana jest na kilkadziesiąt lat, a co za tym idzie, podnosi wytrzymałość całej konstrukcji technicznej drogi oraz infrastruktury pobocznej, o kilka ładnych lat. Przekłada się to rzecz jasna na obniżenie kosztów eksploatacji, dzięki czemu ogólnie rzecz ujmując, nowo budowane drogi i autostrady stają się tańsze w eksploatacji i trwalsze, a przez to też, bardziej wygodne i komfortowe w eksploatacji dla normalnego użytkownika.