Geokompozyty to specyficzny rodzaj materiałów geosyntetycznych, powstających w wyniku połączenia dwóch lub więcej materiałów w jeden. Dzieje się tak w celu wykorzystania właściwości poszczególnych geosyntetyków, gdyż wymagają tego konkretne okoliczności. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w wielu przypadkach. Warto więc przyjrzeć się konstrukcji niektórych geokompozytów, oraz ich zastosowaniu. Może się bowiem okazać, iż w niektórych sytuacjach, będzie to lepsza opcją niż zastosowanie zwykłych geosyntetyków. Z cała pewnością geokompozyty to dobre rozwiązanie i trzeba się im przyjrzeć nieco bliżej.

Przykładowe geokompozyty oraz ich zastosowanie.

Każdy geokompozyt to odrębny materiał, o zupełnie odrębnych właściwościach, wykorzystywanych z geosyntetyków wchodzących w jego skład. Do zdecydowanie najbardziej popularnych oraz najczęściej stosowanych należy tutaj zaliczyć następujące geokompozyty:

  • Maty drenażowe Polyfelt DC – mata stosowana do wykonywania drenażu ścian oraz piwnic, oraz innych konstrukcji gruntowych. Sprawdza się także w przykrywaniu składowisk odpadów.
  • Geowłóknina filtracyjna Polyfelt F – dwuwarstwowy geosyntetyk z włókien ciągłych wzmacnianych mechanicznie.
  • Geokompozyty Polyfelt P – specyficzny tym geowłóknin służący do ochrony geomembran
  • Polyfelt PGM i PGM-G – geowłókniny polipropylenowe z włókien ciągłych. Są one dodatkowo wzmacniane poprzez igłowanie oraz stabilizowane przeciw działaniu promieniowania UV. Wysoka wytrzymałość osiągana jest dodatkowo poprzez wzmacnianie struktury geokompozyty włóknem szklanym.
  • Polyfelt TS – mechanicznie wzmocniona polipropylenowa geowłóknina z włókien ciągłych. Stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.
  • Maty antyerozyjne Polymat – trójwymiarowe maty tworzone z wzmocnionych włókien polipropylenowych. Pozwala na podtrzymywanie humusu i roślinności na stromych zboczach i nasypach do czasu pełnego ukorzenienia się roślinności.
  • Rock PEC – to jednokierunkowe geokompozyty do długo i krótkookresowego zbrojenia gruntów.

Oczywiście bez większych przeszkód znajdziemy jeszcze inne formy geokompozytów. Zasada w przypadku ich wykonywaniu jest stosunkowo prosta. Jeden geosyntetyki będzie z reguły służyć jako czynnik roboczy, a drugi jako jego ochrona. Dzięki temu, osiągamy odpowiedni poziom funkcjonalności warstwy geosyntetyczne, przy maksymalnym jej zabezpieczeniu przed uszkodzeniami eksploatacyjnymi.

Zastosowanie geokompozytów.

Generalnie rzecz biorąc, geokompozyty będą stosowane wszędzie tam, gdzie standardowe geosyntetyki nie będą w stanie zagwarantować odpowiednich osiągów. Takie sytuacje maja miejsce najczęściej w przypadku, kiedy mamy do czynienia z wyjątkowo trudnymi warunkami geotechnicznymi, słabymi gruntami. Trzeba tutaj odpowiedniego wzmocnienia, gdzie klasycznie stosowane geosiatki, czy tez geowłókniny, niestety nie będą rozwiązaniem wystarczającym.