O tym, że spędzanie kilku godzin nieprzerwanie w jednej, wymuszonej  pozycji, w dłuższej perspektywie może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia, zdaje się coraz częściej docierać do naszych pracodawców. Coraz częstsze zwolnienia lekarskie spowodowane chorobą zawodową czy wypalenie zawodowe, szczególnie to u pracowników, w których sporo zainwestowali i którzy do tej pory uznawani byli za niezastąpionych zmusiło ich do przyjrzenia się dokładniej przyczynom takiego stanu rzeczy i podjęcia koniecznych działań .

Dlaczego tak się dzieje, że wykonując pozornie lekką , siedzącą pracę coraz częściej mamy problemy ze zdrowiem?  Ponieważ obciążenie kręgosłupa podczas pracy siedzącej jest o kilkadziesiąt procent wyższe niż podczas wykonywania pracy w ruchu. Do tego należy zwrócić uwagę na mikroklimat biura, który niestety w związku z notorycznym korzystaniem z klimatyzacji, kiepskim wpływem sprzętu komputerowego na nasz organizm (przy większej ilości komputerów w jednym pomieszczeniu), braku wietrzenia, dostępu do okna i nieodpowiednio oświetlonym miejscu pracy powoduje alergie, podrażnienia skóry, problemy ze wzrokiem i podrażnienia błon śluzowych.

Ratunkiem okazuje się ergonomia pracy biurowej. Wiele firm w ramach promocji zdrowia wśród pracowników korzysta z pomocy specjalistów, którzy  przeprowadzają z pracownikami warsztaty Health Trainings.

Zarówno przygotowanie ergonomicznego stanowiska pracy (odpowiedniego ustawienia sprzętów względem osoby korzystającej oraz biurka w stosunku do rozkładu pomieszczenia) jak i profilaktyka zdrowotna dotycząca prawidłowej postawy ciała w pracy znacząco wpływa na poprawę jakości pracy.

Jak powinno wyglądać prawidłowe stanowisko komputerowe  i jak dbać o pracowników biurowych? Tego kadra zarządzająca może dowiedzieć się na warsztatach praktycznych ergonomii pracy. Pracownicy natomiast chętnie powinni korzystać ze szkoleń i programów wellness dla firm, na których dowiedzą się jak sobie samemu nie zaszkodzić czyli jaka powinna być prawidłowa postawa ciała w trakcie pracy..