Kamienice odróżniamy głównie ze względu na elewacje. Można powiedzieć, że zwracają na nie uwagę głównie turyści. Elewacje, które stanowią oblicze kamienic, muszą podlegać stałemu nadzorowi, czyszczeniu i konserwacji. Bez tych zabiegów będą podlegały postępującej degradacji oraz ciągłym zniszczeniom. Dbanie o ich czystość stanowi obowiązek właściciela. Jeśli właściciel zaniecha dopełnienia tego obowiązku – wówczas estetyka elewacji ulegnie znacznemu osłabieniu.

Sprawdzenie stanu elewacji powinno być przeprowadzane co najmniej 1 raz w roku. Jeśli powierzchnia zabudowy budynku przekracza 2 tys. metrów kwadratowych, to taki obowiązek powinien być realizowany co najmniej 2 razy w roku. Co najmniej raz na pięć lat należy sprawdzić stan techniczny oraz przydatność do użytkowania obiektu. Często te wymogi są obwarowane sankcjami karnymi, egzekwowanymi przez gminę, bądź inny szczebel hierarchii samorządowej. Czyszczenie elewacji najlepiej powierzać firmom fachowym, dysponującym odpowiednim przygotowaniem, a także doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

Dzięki tym atutom firmy przeprowadzające zabiegi czyszczenia elewacji mogą zyskiwać uznanie wśród klientów, oraz pozyskiwać nowych zleceniodawców. W związku z tym ważny jest dostęp do informacji o usługach świadczonych przez firmy czyszczące. Fachowa obsługa, którą te firmy zapewniają, stanowi najlepszą gwarancję, że elewacja zostanie wyczyszczona dokładnie i nie pozostanie nawet żaden ślad brudu, zaś kamienica będzie wyglądała czysto i schludnie. Czyszczenie elewacji kamienic to również usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pozostawionych przez ptaki: odchodów, a nawet gniazd.

Wszystkie te szkodliwe elementy mogące stanowić poważne zagrożenie dla elewacji, powinny być jak najdokładniej eliminowane. Konieczne jest ustawienie odpowiednich rusztowań i należyta organizacja frontu robót. Dzięki temu łatwiej jest przeprowadzić stosowne prace, oraz doprowadzić elewację do dobrego stanu. Czysta elewacja może stanowić przykład dla właścicieli innych kamienic jak należy się prawidłowo zatroszczyć o stan kamienicy. Dobrze utrzymana elewacja kamienicy to świadectwo odpowiedniego podejścia właściciela kamienicy do tego zagadnienia..