Zakup odpowiedniej drukarki fiskalnej dla firmy nie jest zadaniem prostym. Na rynku znajdziemy stosunkowo sporo tego typu urządzeń. To po pierwsze. Po drugie zaś, koniecznością będzie zakup drukarki fiskalnej w miejscowości działania firmy. Wynika to z faktu tego, iż drukarkę należy zarejestrować i prawidłowo zainstalować. Trudno więc spodziewać się, iż firma dostarczająca nam drukarki fiskalne w Bydgoszczy, będzie wybierać się na montaż aż na Śląsk. Jest to po prostu nieopłacalne. Przyjrzyjmy się jednak kilku bardzo istotnym kwestiom związanym z zakupem drukarek fiskalnych, aby mieć podstawową przynajmniej wiedzę w tym zakresie.

Jak kupować drukarki fiskalne w Bydgoszczy?

Prowadząc firmę, zajmującą się sprzedażą hurtową, na przykład w branży budowlanej, posiadanie drukarki fiskalnej będzie prawnym obowiązkiem. Na podstawie rejestru w drukarce będziemy się rozliczać z fiskusem. Dlatego też musi to być urządzenie atestowane, którego jakość została potwierdzana. Aby urząd skarbowy nie mógł mieć zastrzeżeń co do prowadzonych z jej pomocą rozliczeń podatkowych. Instalacja całego systemu fiskalnego, czyli w tym przypadku drukarki w połączeniu z oprogramowaniem sprzedażowym, powinna być realizowana przez uprawnione do tego osoby. Generalnie można tutaj powiedzieć, iż drukarki fiskalne w Bydgoszczy będą dystrybuowane przez lokalne firmy zajmujące się tym zagadnieniem. Nie warto nawet szukać ofert z dalsza, nawet jeśli będą przystępniejsze cenowo.

Obowiązki właściciela kasy i drukarki fiskalnej.

Po zakupie drukarki fiskalnej i jej instalacji, a jeszcze przed rozpoczęciem jej eksploatacji, należy wykonać kilka czynności. Są one niezwykle ważne i szalenie istotne. Poniżej przedstawiamy krótką listę podstawowych czynności jakie należy w tym przypadku przeprowadzić.

  • Zgłoszenie kasy do urzędu skarbowego – w którym informujemy lokalny US o tym kiedy chcemy zakupić drukarki, w jakiej ilości, i od kiedy chcemy prowadzić ewidencję sprzedaży.
  • Fiskalizacja kasy i drukarki – jest to czynność jednorazowa. Przeprowadzona być powinna przez uprawniony do tego serwis. Następnie w terminie 7 dni należy zgłosić jej wykonanie w Urzędzie Skarbowym. US wyda w tym czasie numer indentyfikacyjny, który należy nanieść na posiadaną drukarkę fiskalną.

Wówczas, wszystkie posiadane przez nas drukarki fiskalne w Bydgoszczy, mogą być eksploatowane w normalnej działalności. W trakcie jej prowadzenia należy jednak prowadzić archiwizację wszystkich paragonów i faktur. Należy także wykonywać raporty dobowe oraz miesięczne z obrotów i sprzedaży. Koniecznością będzie także przeprowadzanie regularnych przeglądów serwisowych oraz prowadzenie książki serwisowej.

Wszystkie te czynności są niezbędne, aby drukarki czy też kasy fiskalne były eksploatowane zgodnie z przepisami prawa. Aby ich raporty mogły stanowić podstawę do rozliczania się z fiskusem.