Praca w Wielkiej Brytanii pozwala osobom oszczędnym przywieźć do Polski dużą ilość gotówki. Wyjazdy zagraniczne służą głównie do tego by móc zarobić więcej pieniędzy i wrócić do Polski z pełnym portfelem funtów. Taka ekspansja emigrantów trwa nieprzerwanie od momentu otwarcia rynku brytyjskiego na pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. Pytanie tylko, czy wszyscy oszczędni Polacy wiedzą, że poza odkładaniem pieniędzy podczas pobytu na Wyspach można także starać się o zwrot podatku z Anglii?

Procedura, jaką należy wykonać aby otrzymać zwrot podatku UK jest stosunkowo prosta. Najważniejszym jej elementem jest złożenie wniosku podatkowego uzupełnionego o dokumentację, która zaświadczy o naszym legalnym zatrudnieniu na terenie Wielkiej Brytanii oraz o odprowadzaniu przez pracodawcę składek pracowniczych. Do najważniejszych dokumentów, na podstawie których można wnioskować o zwrot podatku z Anglii zalicza się na przykład:

  • P60 – karta podatkowa, jaką otrzymuje osoba pracująca w Wielkiej Brytanii lub Irlandii na koniec roku podatkowego. Dokument ten otrzymuje się z urzędu skarbowego w UK i zawiera on wykaz dochodów, jakie uzyskane zostały w roku podatkowym, którego karta dotyczy.
  • P45 – karta podatkowa, którą otrzymuje się od pracodawcy w momencie rozwiązania stosunku pracy. Karta ta zawiera informacje o wysokości uzyskanego dochodu, a także o wysokości odprowadzonego podatku. W przypadku podejmowania pracy u wielu pracodawców należy dołączyć tyle kart P45 ilu było pracodawców.

Dokumentów, jakie trzeba przygotować, aby móc starać się o zwrot podatku UK jest znacznie więcej. Więcej informacji o dokumentach można uzyskać w biurach podatkowych, które zajmują się rozliczeniami zagranicznymi..