Osiągnięcie dochodów pasywnych jest idealnym sposobem na zdobycie wolności finansowej. By jednak taki stan osiągnąć, to nasze dochody osiągane bez pracy muszą przewyższać ponoszone w każdym miesiącu wydatki. Doprowadzenie do takiego stanu rzeczy wcale nie jest proste, ale nie jest też niemożliwe. Przyjrzyjmy się więc rodzajem dochodów pasywnych, które są popularne w Polsce.

Odsetki od lokat bankowych

Zdecydowanie najprostszym rozwiązaniem jest zdobycie takiej sumy pieniędzy, która zdeponowana w banku pozwoli nam na życie za odsetki. Dochody pasywne z lokaty bankowej mogą wynosić kilka procent w skali roku, zgromadzona kwota musi być więc spora i często poprzedzona wcześniejszą intensywną pracą. Jest to jednak jeden z najlepszych i pewnych sposobów. Więcej na temat inwestowania w lokaty można znaleźć tutaj.

Emerytura

Ciekawy dochód pasywny to emerytura. Wypłacana jest ona co prawda dopiero po osiągnięciu określonego wieku, jednak nie wymaga już żadnej pracy. W naszym systemie prawnym zależna jest ona od wieku, uzbieranych składek emerytalnych i czasu pracy. Pieniądze wypłacane emerytom to jednak czysty dochód pasywny.

Tantiemy, patenty i prawa autorskie

Zupełnie inną kategorią są dochody otrzymywane z tytułu tantiem, patentów czy praw autorskich. Zazwyczaj dotyczą one muzyków, filmowców czy naukowców. Wartość takich dochodów może być bardzo różna, od niewielkich prawie nic nie znaczących sum aż do kwot rzędu miliona złotych i więcej rocznie. Wszystko zależy od dochodów czerpanych przez sprzedawców naszej muzyki czy operatorów patentów.

Programy partnerskie

Szczególnie mocno rozwijającym się sposobem na osiągnięcie dochodów pasywnych w Polsce, ale też i na całym świecie, są programy partnerskie. Zachęceni z naszego polecenia klienci są w stanie generować nam wysokie prowizje, otrzymywane za dokonywane przez nich transakcje. Najlepsi polecający potrafią zarabiać w ten sposób tysiące złotych miesięcznie bez żadnej pracy.

Dywidendy

Jeśli w jakimś punkcie naszego życia staliśmy się właścicielami akcji czy udziałów w przedsiębiorstwach i odniosły one sukces finansowy, to dochody pasywne przez nas osiągane mogą pochodzić z tytułu wypłacanych przez te firmy zysków. Przyjmują one formę dywidendy i są dodatkowym bonusem, poza możliwym wzrostem wartości posiadanych przez nas akcji i udziałów.

Dochody z najmu i dzierżawy

Posiadaczy nieruchomości z pewnością ucieszy fakt, że i te dochody są zaliczane w poczet dochodów pasywnych. Nie są one związane bowiem z dokonywaniem pracy, można bowiem zatrudnić specjalistyczne firmy zarządzające naszymi nieruchomościami. Zbudowany pokaźny portfel mieszkań czy lokali na wynajem jest w stanie zapewnić nam dość wysoki poziom życia..