artykuły do przedruku

Rozwój nowych mediów sprawia, że coraz częściej mamy do czynienia z powstawaniem nowych profesji lub zmienianiem ich profilu pod wpływem nowych technologii. Dobrym przykładem drugiej sytuacji może być copywriting. Ujmując rzecz najogólniej jest to tworzenie tekstów reklamowych lub, szerzej, użytkowych. W najszerszym znaczeniu copywriter odpowiada nie tylko za tworzenie konkretnych tekstów, ale również za całą koncepcję danej reklamy lub kampanii reklamowej.

Copywriting obejmuje wiele różnych czynności. Oprócz klasycznych mediów, takich jak prasa, radio czy telewizja, teksty reklamowe coraz częściej dostosowywane są do specyfiki mediów elektronicznych. Tworzenie nowych treści obejmuje więc nie już nie tylko tworzenie haseł reklamowych czy opisów produktów. Szczególną rolę odgrywa tworzenie tekstów w procesie pozycjonowania stron internetowych. Artykuły do przedruku wykorzystywane w tym procesie muszą posiadać wszystkie istotne cechy tekstu reklamowego, tzn. poprawność językową, atrakcyjność, nastawienie na klienta, jak również spełniać wymagania odnośnie pozycjonowania. Obejmują one między innymi użycie odpowiedniej ilości słów kluczowych wplecionych w dany tekst w taki sposób, aby ich powtórzenia nie były rażące. Copywriting w przypadku marketingu internetowego wymaga więc sporej sprawności językowej. W zawodzie tym użyteczne jest więc wykształcenie filologiczne lub lingwistyczne. Duża świadomość językowe copywritera niebywale ułatwia tworzenie tekstów spełniających określone funkcje. Jednak wykształcenie to nie wszystko.

Copywriting wymaga wyczucia trendów językowych oraz marketingowych. Często bowiem trudno jest przewidzieć, które hasło reklamowe uzyska uznanie i będzie rozpoznawalne wśród klientów, a które przejdzie bez echo a co za tym idzie, nie przyniesie zysku promowanemu produktowi..