Rejestracja czasu pracy to system, który umożliwia liczenie czasu pracy pracownika na podstawie wiarygodnych danych. System ewidencji czasu pracy jest złożony z czytnika czasu pracy, identyfikator, taki jak karta RFID, program do ewidencji czasu pracy ewentualnie też zasilania awaryjnego oraz elektromagnesu, o ile system ma także monitorować dostęp do firmy.

Metody stosowane w rejestracji czasu pracy.

W rejestracji czasu pracy na ogół wykorzystuje się czytniki kart zbliżeniowych i czytniki biometryczne do identyfikacji pracownika.

1) Karty zbliżeniowe

Technologia RFID identyfikuje osobę na bazie karty RFID.

Najbardziej podstawowym aktualnie standardem RFID widnieje Unique. Działa on na częstotliwości 125 kHz i umożliwia przekaz informacji z prędkością 2 kb/s. Podczas wytwarzania, w ich układnie elektronicznym zapisuje się unikatowy numer, który potem służy do identyfikacji. Karty tegoż modelu użytkowane są zwykle w kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy.

Innym co do popularności standardem kart RFID jest Mifare. To standard wykonany przez koncern Philips. Działa on przy częstotliwości 13,56 MHz i umożliwia wymianę informacji z prędkością do 100 kb/s. Pomijając numer nadawany przy produkcji (tak samo jak w produkcji kart Unique), karty Mifare zaopatrzone są także w wewnętrzną pamięć. Z początku było to jedynie 1 kB, dziś istnieją też karty Mifare o pojemności 4 kB.

2) Wykorzystanie linii papilarnych

Pierwszą technologią weryfikacji ludzi jest rozpoznanie wzoru odcisku palca, czyli tak zwana biometria.
Odcisk palca każdego człowieka jest odrębny i nie istnieje inny taki sam odcisk palca. Właściwość tą warunkuje zwyczajnie natura. Powierzchnia dłoni osoby ludzkiej jest pokryta liniami papilarnymi.
Do standardowych, jednakże tym samym najmniej użytecznych i wiarygodnych procedur pozyskiwania odcisków palców i weryfikacji ludzi, wolno zaklasyfikować tzw. metodę inkaustową, jaka opiera się na nasączeniu palca inkaustem a w następnej kolejności jego odbicia na kartce papieru. Później kartkę skanuje się i wyspecjalizowaną aplikacją odcisk palca zapisywany jest w formie elektronicznej. Strategia ta przypuszczalnie może jednak powodować wypaczenie odbicia odcisku palca, za sprawą niedogłębnego zaaplikowania atramentu czy też nałożenie zbytnio grubej jego powłoki.

Dziś do pozyskiwania odcisków palców zazwyczaj sięga się po skanery optyczne, które automatycznie sporządzają odcisk na wzór numeryczny, metody termalne bądź także ultradźwiękowe.

Zasada działania rejestracji czasu pracy

Czytnik kart zbliżeniowych, opierając się o identyfikację pracownika, zlicza rzeczywisty czas rozpoczęcia i dokończenia pracy przez zatrudnionych. Po czym informacje z czytników czasu pracy są analizowane przez oprogramowanie czasu pracy i bazując na nich administrator będzie mógł porównać realny czas pracy jaki zatrudniony wypracował. Po uzyskaniu danych o czasie pracy, administrator ma możliwość utworzenia zestawienia z wybranego przez siebie okresu przez jaki dany zatrudniony pracował. Zestawienie to uwzględnia jakiekolwiek spóźnienia, absencje, nieuzasadnione wyjścia służbowe, odpoczynki w pracy i sumę czasu pracy zatrudnionego.

Walory płynące z implementacji rejestracji czasu pracy

To rzetelne i precyzyjne zliczanie czasu pracy zatrudnionych osób, obliguje ich do dużo bardziej efektywnej pracy oraz do terminowości. Firma tym samym otrzymuje znaczniejszą kontrolę nad pracownikami. Z drugiej strony system ewidencji czasu pracy zapewnia zmniejszenie wydatków przedsiębiorstwa czy też zmniejszenie przynajmniej tych wydatków ponoszonych na papier i inne artykuły, wykorzystywane, kiedy stosuje się standardową metodę rejestracji czasu pracy..