Ładowanie akumulatorów do wszelkiego rodzaju wózków widłowych wykorzystywanych na obiektach produkcyjnych oraz magazynowych, wymaga zastosowania odpowiednich środków ostrożności. Okazuje się bowiem, iż w trakcie ładowania baterii trakcyjnych zachodzi poważne całkiem ryzyko wydzielania wodoru, który jest gazem silnie trującym, zaś w przypadku zmieszania się z powietrzem atmosferycznym, tworzy mieszaniny silnie wybuchowe. Aby zapobiec temu zagrożeniu, konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, aby akumulatorownia, była odrębnym pomieszczeniem, wyposażonym w odpowiedniej klasy systemy detekcji wodoru. Jest to absolutną podstawą jeśli chodzi o bezpieczne warunki ładowania akumulatorów do wózków jezdniowych.

Odrębne pomieszczenie akumulatorowni.

Przede wszystkim, kwestia najważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa ładowania baterii trakcyjnych, jest zapewnienie, aby cały proces realizowany był w odrębnym pomieszczeniu. Nosi ono nazwę akumulatorowni, a jej odseparowanie od otoczenia, zapewnia brak możliwości wydzielania się trujących gazów do przestrzeni, w której przebywają pracownicy. Oczywiście nie eliminuje to wszystkich zagrożeń w całości. W dalszym ciągu pomieszczenie akumulatorowni stanowi zagrożenie dla otoczenia, bowiem w każdej chwili, przy braku odpowiednich zabezpieczeń może dojść chociażby do wybuchu. Dlatego też, należy zadbać o to, aby było ono wyposażone w niezbędne systemy detekcji wodoru oraz inne elementy, które wpływają na bezpieczeństwo ładowania akumulatorów.

Do najważniejszych elementów wyposażenia akumulatorowni należy tutaj zaliczyć:

  • System detekcji wodoru zapewniający natychmiastowe wychwycenie nadmiernego jego stężenia w atmosferze wewnętrznej akumulatorowni
  • Niezależny system elektryczny połączony z systemem detekcji wodoru – w chwili wykrycia zagrożenia, elektryka powinna zostać odcięta wewnątrz pomieszczenia, a jedynymi urządzeniami które pracują, powinny pozostać wentylatory systemu wentylacji.
  • System wentylacji mechanicznej – który zapewnia wymianę powietrza z otoczeniem.

Są to kluczowe elementy wyposażenia akumulatorowni, wpływające na minimalizowanie zagrożenia wybuchowego. Niemniej jednak, poza tym pomieszczenie to powinno spełniać jeszcze inne wymagania.

Pozostałe wymagania dla pomieszczenia akumulatorowni.

Bardzo ważnym aspektem jest wykonanie całego pomieszczenia wewnątrz. Chodzi tutaj o to, aby zarówno ściany, jak i podłogi wyłożone były materiałem kwasoodpornym. Bardzo dobrze sprawdzają się w tym zakresie odpowiednie kafle o charakterystyce kwasoodpornej. Dodatkowo warto zaopatrzyć się w wózki na akumulatory, które nie dość ułatwią ich przeładunek między wózkami jezdniowymi a akumulatorownią, to jeszcze posiadają pod spodem wannę ze stali kwasoodpornej, co w razie wycieku z akumulatora jest podstawowym zabezpieczeniem.

Przydatnym elementem wyposażenia akumulatorowni jest także wózek serwisowy, który pozwoli nam wykonywać podstawowe czynności, takie jak chociażby wymiana płynu w akumulatorze bez konieczności ruszania go z miejsca. Jest to bardzo korzystne, bowiem dzięki temu, nie przemieszczamy akumulatorów po całym pomieszczeniu, co niepotrzebnie narażałoby je na jakiekolwiek uszkodzenia.